Elinkaarituki LUONNOS

Tietoa ja tukea tuotteen koko elinkaaren ajalle

Ympäristövaikutukset

Elinkaariarviointi (LCA = Life Cycle Assessment)

  • Ympäristövaikutusten arviointi tuotteen/prosessin elinkaaren ajalta
  • EPD (Environmental Product Declarations) = ympäristöseloste, on mahdollista laatia LCA:n pohjalta

Ympäristövaikutusten vähentämisellä on mahdollista tehostaa prosesseja sekä luoda uusia markkinoita.

Edelläkävijyys ja läpinäkyvyys ympäristölähtöisessä toiminnassa tuo kilpailuetua.

Vaatimustenmukaisuus

Varmistetaan, että tuotteelle asetetut vaatimukset voidaan täyttää.

Pääananalyyseja ovat:

 • RAMS (Reliability – Availability – Maintainability – Safety)
 • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Näillä analyyseilla voidaan tunnistaa kriittiset vikavaikutukset sekä luotettavuuteen vaikuttavat näkökohdat, kuten huoltotarve.

Kokonaiskustannukset

LCC (Life Cycle Cost)

 • Huomioi systemaattisesti järjestelmien kustannukset

Yhdistämällä RAMS-analyysit LCC-laskentaan kyetään tunnistamaan kokonaiskustannuksiltaan edullisimmat toteutustavat.

Syntyvien elinkaarikustannussäästöjen lisäksi järjestelmän käyttövarmuus paranee.

Käyttö ja huolto

MAC (Maintenance Allocation Chart)

 • Optimoidut varaosavarastot ja -tilaukset sitovat vähemmän pääomaa.

RCM (Reliability Centered Maintenance)

 • Ennakoivaa kunnossapitoa kustannustehokkaasti, jolla saavutetaan erinomainen käytettävyys sekä asiakastyytyväisyys.

Haluatko lisää tietoa elinkaarituesta? Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Kysy lisätietoja!

 • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että voimme tallentaa tietosi markkinointi- ja sidosryhmärekisteriimme. Voit lukea lisätietoja rekisterin käytöstä tietosuojaselosteestamme.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Comatec Mobility Finland

Risto Poutala

Expert Services

Business Unit Manager

+358 44 383 4040