Service and maintenance

Efficient production requires systematic service and maintenance

Tehokas tuotanto edellyttää suunnitelmallista huolto- ja ylläpitotoimintaa. Comatec Group tarjoaa palveluita ja työkaluja huollon organisointiin sekä käytännön toteutukseen. Laadimme huolto-ohjelmat, etsimme viat ja päivystämme huoltoseisokkien ja käyttöönoton aikana. Tarjoamme myös ennakoivaa tuotannonsuunnittelupalvelua, jonka avulla voidaan varmistaa tuotantolaitteiden häiriötön toiminta ja pidentää niiden elinkaarta.

Millaista palvelua etsit?

Huoltosuunnittelu

Tuotannon ylläpitosuunnittelu

 

Huoltosuunnittelu

Comatec Groupin huoltosuunnittelupalvelu pohjautuu huoltokohteiden hyvään tuntemukseen ja tiiviiseen yhteistyöhön suunnittelun kanssa. Huoltopalveluiden asiantuntijamme suunnittelevat asiakkaan koneiden ja laitteiden huolto-ohjelman, joka voidaan tehdä myös useasta koneesta ja laitteesta muodostuvalle kokonaisuudelle. Hyvällä huoltosuunnitelmalla päästään luvattuihin huoltoaikoihin ja huoltotoiminnan laatu paranee.

Vianetsintäpalvelu

Comatecin vianetsintäpalvelu etsii asiakkaan tekemien havaintojen ja käytettävyysongelmien pohjalta laitteessa olevan vian. Vianetsintäpalvelu käy läpi koneen piirustukset, huolto- ja käyttöohjeet sekä laitteeseen liittyvät dokumentit. Palvelun avulla vian löytäminen nopeutuu ja sekä korjaustoimenpiteet että tuotanto voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Vianetsintäpalvelua voidaan käyttää myös, kun halutaan ulkopuolinen, puolueeton arviointi omasta tai loppuasiakkaalle toimitetusta laitteesta. Esikatsastuspalvelumme tarkastaa laitteen toimivuuden ennen sertifioituja viranomaistarkastuksia. Esikatsastuksessa käydään läpi asiakkaan tuotteen toimivuus ja varmistetaan, että kone tai laite vastaa viranomaistarkastuksen vaatimuksia. Lisäksi käydään läpi myyntisopimuksessa määritellyt luotettavuus-, käytettävyys- ja huollettavuusarvot.

Huoltosuunnittelupalvelu

Comatecin huoltosuunnittelupalvelu tekee huoltosuunnitelmia yksittäisten koneiden ja laitteiden lisäksi myös prosessiteollisuuden kunnossapidolle. Huoltosuunnitelman mukaan toteutetulla kunnossapidolla saavutetaan merkittävät kustannussäästöt tuotteen koko elinkaaren aikana. Huoltomanuaaleissa esitetty huoltosuunnitelma on oleellinen osa asiakkaan tuotetta, eikä konetta tai laitetta voi myydä ilman huolto-ohjeita ja ennakkohuollon suunnitelmaa.

Comatecin huoltosuunnitelmapalvelu laatii huoltosuunnitelman ja -ohjeet asiakkaan lähtötietojen ja suunnittelijan kanssa tehdyn huoltokohteen teknisen läpikäynnin perusteella. Asiakas voi tehostaa määräaikaista huoltoa ja varmistua siitä, että määräaikaisen huollon yhteydessä asiat käydään systemaattisesti läpi halutussa ajassa.

Hälytysvalmius

Comatec Group yhteistyökumppaneineen on tarvittaessa ympärivuorokautisessa hälytysvalmiudessa huoltoseisokkien ja käyttöönoton aikana. Ongelmatilanteissa asiakkaan käytössä ovat osaavat asiantuntijat ja oikeat mittalaitteet. Hälytysvalmiuspalvelun avulla asiakas voi varautua mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja välttää huollon jonotusajat. Hälytysvalmiuspalvelun nopea reagointi ongelmatilanteessa minimoi muut häiriöt ja palauttaa koneen tai laitteen mahdollisimman nopeasti käyttöönottoon tai tuotantoon.

Huoltoresurssipalvelu

Comatecin tarjoama huoltoresurssipalvelu järjestää työmaalle puuttuvan huoltoresurssin, jota voidaan tarvita esimerkiksi huoltoseisokin, käyttöönoton tai loman yhteydessä. Palvelua voidaan käyttää myös silloin, kun Comatec on ollut mukana asennusvalvonnassa ja käyttöönotossa ja halutaan varmistaa jo tuotannossa olevan koneen huolto-osaaminen.

Comatecin vahva asiantuntemus on käytössä asiakkaan vaativissa huolto-, kalibrointi-, käyttöönottoprojekteissa. Huoltoresurssipalvelumme kattavat laajat huollon erikoisosaaja- ja työnjohtajapalvelut.

 

Tuotannon ylläpitosuunnittelu

Comatec Groupiin kuuluva Insinööritoimisto Metso Oy on erikoistunut korjaavaan, parantavaan ja ennakoivaan tuotannon ylläpitosuunnitteluun, joilla varmennetaan tuotantolaitteiden toiminta, pidennetään niiden elinkaarta sekä nostetaan tuottavuutta. Ylläpitosuunnittelulla dokumentaatio pysyy ajan tasalla, seisokkiajat lyhenevät ja prosessimuutokset helpottuvat.

 

"Ylläpitosuunnittelulla dokumentaatio pysyy ajan tasalla, seisokkiajat lyhenevät ja prosessimuutokset helpottuvat."

Blogit

Esitteet