Inżynier Konstruktor (instalacje)

Inżynier Konstruktor (instalacje)

Praca na stanowisku Inżynier Konstruktor

Podejmując się pracy na tym stanowisku, będziesz odpowiedzialna/y za:

Jeśli:

Możesz liczyć na:

 

Po dokonaniu selekcji nadesłanych CV skontaktujemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.

Podczas pierwszej rozmowy z Beatą z HR będziesz mógł dowiedzieć się więcej o firmie, a my dopytamy Cię o Twoje doświadczenie zawodowe i oczekiwania. W kolejnym etapie otrzymasz zaproszenie do naszego biura lub online, na spotkanie z kierownikiem grupy, który opowie o zadaniach na stanowisku. Na tym etapie będziemy chcieli zweryfikować wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia wybranej przez Ciebie roli. Będzie to też okazja, aby się wzajemnie poznać.

Po zakończeniu spotkań rekrutacyjnych w krótkim czasie możesz spodziewać się informacji na temat wyników.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres:  recruitment@comatecgroup.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Comatec Poland Sp. z o.o. ul. Legnicka 48 H, 54-202 Wrocław. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. 

Zobacz nasze pozostałe rekrutacje!