Inżynier Konstruktor (maszyny przemysłowe)

Inżynier Konstruktor (maszyny przemysłowe), Wrocław

Podejmując się pracy na tym stanowisku, będziesz odpowiedzialna/y za:

Jeśli:

Możesz liczyć na:

Etapy rekrutacji

Jeśli jesteś zainteresowany tym stanowiskiem:  APLIKUJ

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Comatec Poland Sp. z o.o. ul. Legnicka 48 H, 54-202 Wrocław. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. 

SPRAWDŹ NASZE POZOSTAŁE OFERTY PRACY!