Odpowiedzialność

Odpowiedzialna współpraca

Odpowiedzialność jest filarem działalności Grupy Comatec. Opieramy się na nim w naszej codziennej pracy, we wszystkich zadaniach i na różnych poziomach organizacji. Rozumiemy ją maksymalnie szeroko, uwzględniając aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, stawiając sobie za priorytet zgodność z zasadami etycznymi, zarówno jako usługodawca, jak i pracodawca. Odpowiedzialność odzwierciedla się w tym, jak traktujemy siebie nawzajem, jak traktujemy naszych kontrahentów oraz jak działamy jako część społeczeństwa.

Nieustannie oceniamy własne działania i procesy, przez co rozwijamy nasz sposób pracy i dostosowujemy się do zmieniających się wymagań środowiska. Przestrzegamy instrukcji systemu zarządzania oraz Kodeksu Dobrego Postępowania. Równie odpowiedzialnego działania oczekujemy od naszych partnerów.

Odpowiedzialność finansowa

Konkurencyjny i rentowny sposób prowadzenia działalności jest częścią odpowiedzialnego rynku.  Aby jak najlepiej służyć klientom, w naszej działalności przyjmujemy długoterminową perspektywę, badamy ryzyko biznesowe, środowisko operacyjne, a jeśli to konieczne rewidujemy nasz sposób pracy.

Ludzie i wellbeing

Chcemy, aby każde biuro Grupy Comatec było lubianym miejscem pracy. Angażujemy się w rozwój naszych zespołów, oferując różne ścieżki kariery, tak, aby każdy mógł wykorzystać własny potencjał. Zapewniamy bezpieczne, jednakowe dla wszystkich środowisko pracy, wzmacniamy kulturę organizacyjną, w której stawiamy na motywację do rozwoju i doskonalenia. Dyskryminacja w każdej formie jest zabroniona. Mierzymy satysfakcję i zaangażowanie pracowników poprzez regularne ankiety i niezwłocznie reagujemy na pojawiające uwagi.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Bierzemy odpowiedzialność za środowisko naturalne i staramy się zminimalizować szkody i obciążenia wynikające z naszej działalności. Również nasi konstruktorzy w swojej codziennej pracy, projektując, zwracają uwagę na zrównoważony rozwój i proponują rozwiązania  respektujące środowisko.

Zobacz, jak Comatec Poland dba o środowisko naturalne.

Zapoznaj się z historią grupy Comatec.

Potrzebujesz więcej informacji? Otwórz formularz i nas zapytaj!

Skontaktuj się z nami

  • Przesyłając ten formularz, zgadzasz się, na przetwarzanie i przechowanie Twoich informacji w naszym rejestrze marketingowym i rejestrze interesariuszy. Więcej informacji na temat korzystania z rejestru można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.