Turf Gamechanger

Golfkenttien hoitoon käytettävien koneiden markkina on usean miljardin maailmanlaajuinen bisnes, jossa toimitaan varsin perinteisin menetelmin. Suomalaisen Turf Gamechangerin menetelmä korvaa jopa kahdeksan golfkentänhoidon vaihetta yhdellä koneella, ja se soveltuu myös muiden korkealaatuisten nurmialueiden hoitoon.

Lähtökohdat:

  • Tavoitteena luoda konealusta, jolla voidaan hoitaa lähes kaikki golfkentällä tarvittavat olennaiset hoitotyöt tuomalla kaikki työvaiheet yhteen koneeseen: leikkuu, ilmastus / holkitus / pystyleikkuu, jätteen keruu ja kuljetus, katemateriaalien kuljetus ja levitys, kylvö, lannoitus, harjaus ja jyräys
  • Suunnittelutyö aloitettiin puhtaalta pöydältä, pohjana kuitenkin pitkälle ja tarkkaan mietitty konsepti
  • Projekti vaati monialaista tekemistä mekaniikasta sähkösuunnitteluun, automaatioon, hydrauliikkaan, turvallistamiseen ja tekniseen laskentaan

Tulokset:

  • Projektissa toteutettiin käytännössä kaikki konseptin osa-alueet tiukalla aikataululla
  • Patentoidun kuormatilan monipuolinen hyödyntäminen ja muunneltavuus mahdollistaa jopa kaikkien kahdeksan työvaiheen toteutuksen yhdellä koneella ja yhdellä ajokerralla
  • Mahdollisimman tasainen veto herkillä nurmipinnoilla erilaisissa ajo-olosuhteissa
  • Paikkatietojärjestelmään liittyvä automaatio: kone kerää maaperästä ja kasvustosta mittausdataa, joka lähetetään taustajärjestelmälle. Järjestelmä käsittelee tiedot ja palauttaa tiedon koneelle toimintaohjeiksi ja säätöarvoiksi
  • Kun huomioidaan kaikki kentän hoitoon vaikuttavat tekijät (hoitoon kuluva aika, työvoimaresurssit, logistiikka ja kalusto), Turf Gamechangeria käyttämällä säästetään vähintään 30 % henkilöstö-, materiaali- ja investointikuluissa. Hoitotyön laatu paranee merkittävästi ja samalla huoltoon kuluvan aika minimoituu
”Kun konsepti lukittiin, olin hämmästynyt itsekin, että kaikki halutut asiat saatiin mukaan siihen raamiin, mitä olin vuosikymmenien aikana kehitellyt. Oikeastaan suunnittelu on johtanut lähes kaikkien asioiden toteuttamiseen." – Ilkka Kaivosoja, Turf Gamechanger