Vastuullisuus

Vastuullista yhteistyötä

Vastuullisuus on keskeinen osa koko Comatec Groupin toimintaa ja osa jokapäiväistä työtämme kaikissa tehtävissä ja organisaation eri tasoilla. Meille vastuullisuus tarkoittaa taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien näkökulmien huomioimista ja eettisten sääntöjen noudattamista sekä suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen tuottajana, että työnantajana. Vastuullisuus näkyy siinä, miten kohtelemme toisiamme ja sidosryhmiämme ja miten toimimme osana yhteiskuntaa.

Arvioimme jatkuvasti omaa liiketoimintaamme ja prosessejamme, ja kehitämme toimintatapaamme ympäristön muuttuvien vaatimusten mukaan. Odotamme myös yhteistyökumppaniemme toimivan vastuullisesti.

Toimintaamme ohjaa johtamis- ja laatujärjestelmät, projektinhallinnan ohjeet. Noudamme hyvää hallintotapaa ja koko henkilökuntamme noudattaa Code of Conductia.

Taloudellinen vastuu

Vastuulliseen ja asiakkaita parhaiten palvelevaan yritystoimintaan kuuluvat kilpailukykyinen ja kannattava liiketoiminta. Tavoitteenamme on olla alan halutuin suunnittelu- ja projektinhallintakumppani. Tästä syystä kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti pitkäjänteisesti. Kartoitamme liiketoiminnan riskejä, luotaamme toimintaympäristöä ja muutamme tarvittaessa toimintatapaamme kartoituksen pohjalta.

Ihmiset ja hyvinvointi

Haluamme että koko Comatec Group on työpaikka, jossa viihdytään pitkään. Olemme sitoutuneet koko henkilöstön kehittämiseen siten että jokainen voi toimia oman potentiaalinsa edellyttämässä tehtävässä erilaisilla urapoluilla. Samalla kannustamme jokaista kehittämään osaamista alueilla, joita tarvitaan muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Pyrimme takaamaan terveellisen, tasa-arvoisen ja turvallisen työympäristön ja vahvistamaan yhdessä tekemisen kulttuuria, jossa työntekijöillämme on motivaatiota kehittää osaamistaan ja suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla tehtävistään, ja jossa syrjintä on kaikissa muodoissaan kiellettyä. Mittaamme henkilöstön työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta säännöllisillä työtyytyväisyyskyselyillä ja reagoimme esiin nouseviin asioihin.

Ympäristövastuu

Otamme vastuun toimintaympäristöstä ja pyrimme minimoimaan ympäristölle aiheutuvaa haittaa ja kuormitusta. Toimitamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja huomioivat ympäristön. Sitoudumme myös asiakkaan vaatimuksiin ympäristönäkökulmien huomioimisessa.