Tuotannon ylläpitosuunnittelua prosessiteollisuuden asiakkaille

Comatec Groupin tytäryhtiö Insinööritoimisto Metso Oy, joka kuuluu Comatec Groupissa prosessiteollisuuden kone- ja laitossuunnittelu -liiketoimintayksikköön, tarjoaa tuotannon ylläpitosuunnittelua prosessiteollisuudelle paikallisesti Imatran ja Lappeenrannan alueella. Parhaimmillaan tuotannon ylläpitosuunnitteluun erikoistunutta toimittajaa käyttämällä asiakas saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Insinööritoimisto Metsossa tuotannon ylläpitosuunnitteluosaaminen on laaja-alaista ja pitkäjänteistä.

– Käytännössä kaikilla koneilla, laitteilla, järjestelmillä ja prosesseilla on elinkaari, joka tulee jossain vaiheessa väistämättä loppupäähänsä. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tuotannon ylläpitosuunnittelulla tuetaan ja pidennetään elinkaarta ja valmistaudutaan hallitusti elinkaaren loppupäässä tehtävään uusimiseen, ryhmäpäällikkö Antti Lautamies toteaa.

– Toimintatapamme on hoitaa toimeksiannot kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluu kaikki oleellinen, mitä tuotannon ylläpitosuunnittelu pitää sisällään. Teemme muutossuunnittelun, urakoitsijoiden kilpailutuksen ja asennusvalvonnan. Osaamiseemme kuuluvat automaatio-, sähkö- ja mekaniikkasuunnittelu. Kaikki tehtaan porttien sisällä olevat toiminnot kuuluvat palveluihimme, sähkö ja automaation suunnittelupäällikkö Jari Leinonen toteaa.

Hyödyt

Prosessiteollisuuden kone- ja laitossuunnittelussa meillä on laaja-alainen ja pitkäaikainen tuntemus valituilta asiakastoimialoiltamme. Osaamisemme on pitkälle vietyä. Meillä on kyky ja osaaminen tuotannon tehon ja kapasiteetin nostoon, liiketoimintapäällikkö Pasi Rantanen sanoo.

– Parhaimmillaan tuotannon ylläpitosuunnitteluun erikoistunutta toimittajaa käyttämällä asiakkaamme saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Osaaminen kumuloituu, tietotaito, asiakasjärjestelmien sekä asiakkaan tuotteen ja toimintaympäristön tunteminen kehittyy. Kun ymmärrämme asiakastarpeet, osaamme tarjota juuri oikeanlaista osaamista.

– Ylläpitosuunnittelu meiltä ostettuna palveluna on tehokasta ja ennustettavaa. Asiakas tietää kustannukset, eikä työ sido asiakkaan omia resursseja, Jari Leinonen toteaa.

– Jos ajatellaan meidän nykyisiä asiakkaitamme, läheisyys ja paikallisuus ovat yksi meitä puoltava tekijä. Me olemme hetkessä asiakkaamme luona. Tunnemme paikalliset asiakkaamme ja heidän henkilökuntansa sekä tiedämme paikat. Meitä ei tarvitse erikseen opastaa, Jari sanoo.

– Toimitusaika on tänä päivänä asiakkaalle tärkeä kriteeri kumppanin valinnassa. On ratkaisevaa, että pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaan tarpeisiin.

Muutossuunnittelu

Teollisuuden tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ovat tiukkoja. Huoltotoimenpiteet toteutetaan yleensä suunnitelmallisesti etukäteen tiedossa olevien huoltoseisokkien aikana.

– Tuotannon ylläpitosuunnittelussa on oikeastaan kaksi puolta. Suunnittelu ehkäisee rikkoutumista ja toisaalta rikkoutumiseen voidaan varautua suunnittelulla. Jos isossa monimutkaisessa prosessilinjassa sattuu ennakoimaton rikkoutuminen, se on monesti hyvin kallista. Prosessin pysäyttäminen on oma juttunsa ja toisaalta korjauksen aikainen seisokki maksaa, Jari sanoo.

– Ylläpitosuunnittelun avulla tiedetään laitteet ja komponentit, joiden elinkaari on lopussa ja ne voidaan korvata seisokin aikana uusilla, jolloin ikäviä ennalta arvaamattomia kalliita rikkoutumisia ei pääse tapahtumaan tai ainakin niitä pystytään vähentämään. Jos ennakoimattomia rikkoutumisia tapahtuu, on tärkeää pystyä reagoimaan tilanteeseen nopeasti.

– Teemme suunnittelua myös perusparannuksiin tai modernisointeihin. Nekin ajoitetaan yleensä seisokkeihin.

– Erilaisilla teknisillä ratkaisuilla pystytään parantamaan kokonaishyötysuhdetta, joka koostuu tehokkuudesta, ajasta, käytettävyydestä ja laadusta. Näistä saamme mitattavissa olevia lukuja, joilla voimme osoittaa asiakkaan saaman liiketaloudellisen hyödyn, Antti toteaa.

Sähkö- ja automaatiosuunnittelusta vastaavana Jari Leinonen kertoo esimerkkinä taajuusmuuttajan vaihdon muutossuunnittelusta.

– On tyypillistä, että taajuusmuuttajat pyritään vaihtamaan ennakkoon ennen rikkoutumista ajoittaen vaihto normaalien seisokkien yhteyteen. Teemme taajuusmuuttajien vaihtamisesta muutossuunnittelun ja ohjeet asentajaa varten valmiiksi ennen seisokkia. Selvitämme, montako taajuusmuuttajaa vaihdetaan ja niiden tarkat tiedot. Etsimme piirustukset siltä aikakaudelta. Tarkistamme koko moottoripiirin toimivuuden ja kunnon. Valitsemme uudet taajuusmuuttajat tarpeiden mukaan. Teemme sitten muutossuunnittelun sähköpiirustuksiin, Jari kertoo.

– Tuotamme asentajaa varten sellaisen materiaalin, että hän pystyy sen perusteella kyselemättä tekemään vanhan taajuusmuuttajan irrotuksen ja uuden asennuksen. Asiakas saa meidän työmme tuloksena nopean ja tehokkaan asennuksen. Hyvällä suunnittelulla säästetään asennusaikaa erittäin paljon, Jari toteaa.

– Tietysti me huolehdimme myös siitä, että hyötysuhde- ja laatuasiat ovat vaihdon jälkeen kunnossa.

Asennusvalvonta

– Asennusvalvontaa tarvitaan, jos kokonaisuus on monimutkainen. Voidaan puhua projektista, jossa vaihdettavia taajuusmuuttajia ja sähköasentajia on kymmeniä. Tällöin meiltä on kaveri paikan päällä kirjaimellisesti valvomassa asennusta, Jari toteaa.

– Asennusvalvoja katsoo, että asennus tehdään standardien mukaisesti. Tietenkin hän vastaa asentajien kysymyksiin ja selvittää eteen tulevia tilanteita yhteistyössä heidän kanssaan, Jari kertoo.

– Teimme esimerkiksi Efora Oy:lle asennusvalvontaa kahtena vuonna 2014 ja 2015 syysseisokissa. Kyseessä oli kartonkikone ykkösen (KA 1) sähkökäyttöjen uusinta. Teimme siihen suunnittelun päälaitetoimituksen ulkopuolisin osin eli sovitimme yhteen eri laitetoimittajien osakokonaisuudet. Teimme kyseiseen projektiin myös asennusvalvontaa kahdessa vuorossa viikon ajan.

Kilpailutus

– Tuotannon ylläpitosuunnittelukokonaisuuteen kuuluu myös urakkakilpailutus, johon teemme urakkakyselyaineiston, pyydämme tarjoukset ja teemme niistä vertailun. Esitämme asiakkaalle valmiiksi pureskellut vaihtoehdot, joista on helppo valita. Asiakas pisteyttää tarjoukset itse esimerkiksi hinnan, laadun ja toimitusajan mukaan, sekä tekee tilauksen suoraan urakoitsijalta. Tästä asiakkaalle on se hyöty, että ei tarvitse kuluttaa resursseja kilpailutukseen, Jari kertoo.

Comatec Groupin osaaminen käytettävissä

– Corensolle olemme tehneet automaatiosuunnittelun osalta mittavan muutossuunnittelun, kun tehdas muutti vuonna 2012. Tehtaan automaatiojärjestelmä on meidän suunnittelemamme ja käyttöönottamamme. Lahden toimistomme ohjelmoitsija teki siihen logiikka- ja paneeliohjelmoinnin, Jari kertoo.

– Meillä Insinööritoimisto Metsossa tuotepaketti on laaja. Teemme kaikenkattavaa suunnittelua prosessiteollisuudelle. Jos kokonaisuuteen kuuluu jotain sellaista suunnittelua, johon meiltä ei löydy paikallista osaajaa, löytyy osaaja jostain muualta Comatec Groupista. Pystymme siis tarjoamaan koko Comatecin osaamisen ja palvelut paikallisille asiakkaillemme.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN