Virtuaalitodellisuus tuo uuden ulottuuvuden 3D-mallinnukseen

Virtuaalitodellisuus (VR) vyöryy kiihtyvällä vauhdilla osaksi yhä useampia elämän osa-alueita. Tutuimmillaan VR osa viihde- ja peliteollisuutta, mutta tekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös perinteisemmille teknologia-alueille. Comatec on ottanut askeleen virtuaalitodellisuuteen ja tuo VR:n hyödyntämisen osaksi 3D-suunnitelmien visualisointia. Kun Comatecin suunnittelemat tai asiakkaan omat mallit muunnetaan virtuaalisiksi, voi mallien sisälle astua VR-lasien avulla ja tutustua, miltä tuote oikeasti tulee näyttämään.


– Comatec on tehnyt 3D-suunnittelua jo pitkään ja nyt olemme astuneet askeleen eteenpäin ja voimme tarjota asiakkaillemme 3D-mallien visualisointia VR-maailmaan, toteaa asiantuntijapalveluiden liiketoimintapäällikkö Mikko Helminen.

– Virtuaalitodellisuus (VR) näyttää 3D-suunnitelmat todellisina VR-lasien avulla. VR-lasit luovat virtuaalisen näkökentän käyttäjän ympärille.

– Comatecissa noin 400 suunnittelijaa tuottaa koko ajan 3D-dataa, jota voidaan hyödyntää pienellä lisätyöllä virtuaalitodellisuudessa. Pystymme virtuaalitodellisuuden avulla tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa ja havainnollistamaan suunniteltua ympäristöä tai tuotetta. Visualisointi voidaan tehdä myös asiakkaan omien suunnitelmien pohjalta. Visualisointi sopii aivan kaikkeen suunnitteluun, oli kyse junasta, laivasta, työkoneesta tai tehtaasta, Mikko toteaa.

Virtuaalitodellisuus näyttää käyttötilanteet ja muutostarpeet

Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen tuottaa asiakkaalle uudenlaisia etuja. Mallista voidaan tutkia kulkuteiden toimivuutta, käyttöpaikan ergonomiaa, huollettavuutta ja ulkonäköä. Käyttäjät voivat nähdä muutostarpeet etukäteen, jolloin vältytään kalliilta valmiiseen rakenteeseen tehtäviltä muutoksilta.

– Koska VR-mallin sisällä pystytään huomaamaan helposti tuotteen korjattavat kohdat, säästetään valmistuskustannuksissa, kun valmiiseen tuotteeseen ei tarvitse tehdä niin paljon korjauksia, Mikko toteaa.

– 3D-suunnitelman muokkaaminen virtuaalimalliin vähentää prototyyppien tarvetta. Tämä voi lyhentää tuotekehityksen läpimenoaikaa merkittävästi, vaikka itse suunnitteluun käytettävä aika pysyy samana. Prototyypit ovat kalliita, joten kokonaiskustannuksetkin pienenevät samalla.

– Mallin avulla voidaan tehdä myös turvallisuuskatselmuksia ennen kuin suunnitelma toteutetaan. Suunnitelmaan voidaan tehdä katselmuksen havaintojen perusteella muutoksia turvallisuuden näkökulmasta.

– Koneiden ja laitteiden turvallisuus paranee, kun voidaan parantaa niiden näkyvyyttä jo suunnitteluvaiheessa.

– Lisäksi mallia voidaan hyödyntää käyttäjien koulutuksessa jo ennen kuin mitään konkreettista on valmiina.

– VR-mallissa pystytään asettumaan käyttäjän asemaan tarkastellessa suunnitelmaa. Esimerkiksi lasten leikkipaikkaa voidaan havainnoida lapsen kokoisena.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN