Systemy transportu

Kontrolowany przepływ materiałów, magazynowanie

Zarządzanie przepływami materiałowymi i ich rozwój ma coraz większe znaczenie dla zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa przemysłowego. Jednocześnie rozwiązania, takie jak kontrolowane magazynowanie, przenośniki, podajniki, silosy, urządzenia rozładunkowe stanowią kluczowy element funkcjonalnego i bezpiecznego środowiska pracy w przemyśle. Dodatkowe możliwości efektywnego zarządzania systemami przepływu materiałów daje automatyzacja i digitalizacja.

Grupa Comatec ma kilkadziesiąt lat doświadczenia w projektowaniu różnych rozwiązań do transportu materiałów. Nasze główne kompetencje w tym zakresie obejmują: projektowanie systemów stosowanych w przemyśle wydobywczym i energetycznym, przemyśle spożywczym, przetwórstwie drewna, a także w logistyce magazynowej i produkcyjnej. Specjalistyczna wiedza naszych konstruktorów obejmuje również urządzenia pomocnicze do transportu towarów w przemyśle ciężkim. Oferujemy wsparcie w projektach badawczo-rozwojowych, a także modernizacje i dostosowywanie gotowego produktu do wymagań klienta końcowego.

Magazynowanie – nasze know-how i usługi 

Oferujemy know-how i usługi w zakresie rozwoju systemów transportu materiałów i przenośników, począwszy od studium wykonalności, aż po wsparcie w zakresie produkcji i obsługi posprzedażowej:

Potrzebujesz więcej informacji? Otwórz formularz i nas zapytaj!

Skontaktuj się z nami

  • Przesyłając ten formularz, zgadzasz się, na przetwarzanie i przechowanie Twoich informacji w naszym rejestrze marketingowym i rejestrze interesariuszy. Więcej informacji na temat korzystania z rejestru można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Comatec Poland

Elżbieta Helminen

CEO

Comatec Poland sp. z o.o.

+48 603 066 160

Comatec Poland

Przemysław Szkuta

Industrial Machinery

Engineering Manager

Comatec Poland sp. z o.o.

+48 501 629 730