Helsingin Satama ja Comatec yhteisellä matkalla kohti hiilineutraalia satamaa

Helsingin Satama ja Comatec

Helsingin Satama haluaa olla kestävän satamatoiminnan edelläkävijä, ja osana Hiilineutraali Satama -tavoitettaan se pyrkii minimoimaan satama-alueidensa hiilidioksidipäästöt. Helmikuussa 2024 Vuosaaren Satamassa käyttöönotettu maasähköjärjestelmä vähentää sataman hiilidioksidipäästöjä jopa 2000 tonnia vuodessa. Comatec vastasi järjestelmän esisuunnittelusta, sähkösuunnittelusta sekä projektin johtamisesta ja työmaavalvonnasta.

Satamaan ja laivoille rakennetuilla maasähköjärjestelmillä voidaan vähentää laivan satamassaolon aikana syntyviä ilmastopäästöjä jopa 80 prosentilla. Helsingissä maista syötettyä sähköä on tähän asti ollut tarjolla vain Eteläsatamassa ja Länsisatamassa operoiville matkustaja-aluksille. Helsingin Sataman ensimmäinen rahtiliikenteen maasähköjärjestelmä otettiin käyttöön Vuosaaren satamassa helmikuussa 2024.

– Laivaliikenne aiheuttaa noin 80 % satama-alueiden vuosittaisista hiilidioksidin kokonaispäästöistä, ja näiden päästöjen vähentäminen on keskeistä Helsingin Sataman ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Vuosaaren sataman C-laiturin maasähköjärjestelmä on yhteensopiva Finnlinesin kolmen aluksen kanssa, ja sen yhteenlaskettu päästövähennys on peräti 2000 tonnia hiilidioksidia vuodessa, kertoo satamainsinööri Sanna Supponen Helsingin Satamasta.

Vuosaaren Sataman uusi maasähköjärjestelmä sisältää 4000 kilowatin muuntajan, ja sähkönjakelu tapahtuu 11 kV:n jännitetasolla. Se toteutettiin osana Euroopan Unionin Hansalink 2 -hanketta, jossa vastaava järjestelmä rakennettiin myös Finnlinesin Saksan Travemünden satamaan.

Comatec mukana esisuunnittelusta valmiin järjestelmän käyttöönottoon

Maasähköjärjestelmän myötä alukset saavat laiturissa ollessaan kaiken lvi-järjestelmien, nostureiden, hydrauliikan ja ramppien tarvitseman sähkön maista, eikä niiden tarvitse käyttää dieselkäyttöisiä apukoneita. Järjestelmä räätälöidään aina tietylle alustyypille, ja siksi suunnittelussa tulee huomioida esimerkiksi tehontarve, jännite, aluksen sähköjärjestelmä ja liityntäluukun sijainti.

– Sinänsä järjestelmän suunnittelu on melko arkista sähkövoimatekniikan osaamista ja standardien tuntemusta vaativaa työtä – sellaista, jota meillä Comatecilla on tehty vuosikausia. Suunnitteluvaiheen suurin haaste oli järjestelmän ja aluksen rajapinnan määrittely eli miten sähköä syöttävät kaapelit saadaan vietyä aluksen kylkeen luukulle, joka sijaitsee noin 10 metrin korkeudessa. Löysimme kuitenkin tähän sopivan ratkaisun, kiitos pitkän kokemuksemme meriteollisuuden sähkö- ja automaatiosuunnittelusta, osastopäällikkö Mikko Ala-Jääski Comatecilta sanoo.

Työturvallisuudesta täysi kymppi

Hankkeen työmaavaihe kesti noin vuoden. Töitä tehtiin sataman aikataulujen ehdoilla, mikä edellytti joustavuutta sekä suunnitelmien yhteensovittamista koko projektitiimiltä. Kohteen pääurakoitsijana toimi Electric Power Finland Oy.

– Finnlinesin alus saapuu Vuosaaren C-laituriin joka aamu, ja lähtee lastin purkamisen ja uudelleen lastaamisen jälkeen merelle taas iltapäivästä. Käytännössä siis kaikki rakentaminen tapahtui sataman normaalin toiminnan ohessa ja ehdoilla. Joitakin työvaiheita toteutimme ilta-aikaan, kertoo Comatecin osastopäällikkö Tony Ikäläinen, joka vastasi projektin rakentamisenaikaisesta valvonnasta.

– Satamassa alusliikenne on aina etusijalla, ja ymmärrän sen rakentamiselle aiheuttamat aikatauluhaasteet. Satama on myös turvatoimialuetta, mikä edellyttää monenmoista luvitusta ja perehdytystä. Haastavista työmaaolosuhteista huolimatta työt etenivät sovitusti, hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden välillä ja ennen kaikkea turvallisesti. Siitä pisteet Comatecille, Supponen sanoo.

Teksti: Marianne Valta
Kuva: Sami Perttilä / Finnlines

TAUSTAA: EU-asetus velvoittaa satamia tarjoamaan maasähköä

Euroopan Unionin vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun asetuksen, niin sanotun AFIR-asetuksen, mukaan merisatamissa on vuoteen 2030 mennessä toimitettava 90 prosentille matkustaja- ja konttialuksista maasähköä, jos satamassa on vähintään 50 suurten matkustaja-alusten tai vähintään 100 konttialusten satamakäyntiä. Asetuksen alaisiksi alustyypeiksi on määritelty bruttovetoisuudeltaan yli 5000 GT:n alukset.

Asetuksen taustalla on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka avulla EU:sta tehdään hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Comatec Industrial and Marine Finland

Mikko Ala-Jääski

Marine Electrical Design

Department Manager

+358 40 732 7124

Comatec Industrial and Marine Finland

Tony Ikäläinen

Electrical and Automation Engineering

Department Manager

+358 41 731 6165