Jäätävää laadunvalvontaa – Metso Automation Oy

Metso Automation Oy:n Tomi Junnila ja Insinööritoimisto Comatec Oy:n Pekka Jaakola esittelevät tyytyväisinä Metson uuden teknologiakeskuksen cryo-testauslaboratoriota. Koko tehdas on uusi. Metso Automation muutto Vantaalle Vanhan Porvoontien varrelle Roihupellosta valmistui syksyllä 2011. Toimivaa tilaa on 23 000 neliötä. Comatec on Pekka Jaakolan johdolla suunnitellut kylmätestauslaboratorion instrumentoinnin, Siemens S7-automaatiojärjestelmän ja Intouch-käyttöjärjestelmän sekä kylmätestausaltaiden luukut. Suunnittelun lisäksi Comatecin toimitukseen sisältyivät hankintojen valmistelu, asennusvalvonta ja käyttöönotto.

4-metriseen ja 55-kuutioiseen altaaseen mahtuu jopa 100 tuumainen venttiili. Comatec on suunnitellut testausaltaiden kansiluukut.

Venttiilien on kestettävä

Vantaan tehdas valmistaa prosessiventtiileitä öljy- ja kaasu-, sellu- ja paperi-, jalostamo-, energia- sekä kemianteollisuudelle. Tyyppejä, kokoja, materiaaleja ja paineluokkia on käytössä niin paljon, että valtaosa venttiileistä on räätälöity asiakkaan tarpeisiin.

– Asiakastarpeet määrittelevät venttiilien vaatimukset, Junnila toteaa.

Metso Automation tekee itse myös toimilaitteita ja asennoittimia, joilla venttiiliä säädetään.

Testaukset ovat osa laadunvarmistusketjua. Standardien mukaiset painetestaukset tehdään sisäisesti kaikille tuotteille. Osalle tehdään asiakasvaatimuksien mukaisesti NDT- tai muita lisätestejä

-196 asteessa testatun venttiilin pinta on niin kylmä, että ilman kosteus jäätyy ennen kuin ehtii koskettaa sitä. Kuumana kesäpäivänä kosteus muuttuu lumisateeksi.

Testit varmistavat laadun

Kylmätestausalue on kauttaaltaan eristetty muusta tehtaasta. Venttiilien jäähdytykseen käytetään nestemäistä typpeä, joka ei saa höyrystyä muuhun tehdastilaan.

Metso Automation testaa venttiilit asiakkaan antamien vaatimusten mukaisissa lämpötiloissa.

Kylmin testauslämpö on -196 astetta, nestetypen kiehumispisteessä. Metalli kutistuu kylmässä. Venttiilin on oltava ehdottoman tiivis erittäin vaikeissakin olosuhteissa. Testaus on laadunvarmistusta kuten koeponnistuksetkin.

Testialtaat kallion sisässä

Venttiili upotetaan 4-metriseen ja 55-kuutioiseen ruostumattomasta teräksestä tehtyyn altaaseen, joka on upotettu lattiaan. Altaita varten on kalliota louhittu 5 metrin syvyyteen.

– Isommassa altaassa pystytään testaamaan esimerkiksi 100-tuumaisia läppäventtiilejä, Junnila kertoo.

Testihuoneen happitasapainoa valvotaan tarkkaan. Jos ilmassa on liikaa typpeä, sulkeutuu ovi tehtaalle automaattisesti, avataan ulko-ovi ja käynnistetään tuuletus. Comatec on suunnitellut automatiikan ottaen huomioon siltanosturin liikkeet.

Kylmätestauksen lisäksi voidaan tehdä kylmäkäsittelyjä suurille kappaleille.

– Silloin, kun meillä ei ole omaa kylmätestausta menossa, voisimme hyvin ottaa alihankintana suurien kappaleiden kylmäkäsittelyjä. Tiedän, että näin ison altaan löytäminen kylmäkäsittelyjä varten on hankalaa, toteaa Junnila. Meillähän on tässä hyvät tilat olemassa.

Pekka Jaakola, Tomi Junnila ja Timo Brinck tarkkailevat 20-tuumaista venttiiliä, joka on läpäissyt kylmätestin.

Yhteistyö pelaa

Metso Automation tekee mielellään yhteistyötä Comatecin kanssa. Pitkään jatkuneet hyvät kokemukset Comatecin asiantuntijuudesta ja luotettavuudesta ovat vakuuttaneet projektipäällikkö Tomi Junnilan.

– Olemme tehneet Comatecin kanssa yhteistyötä pitkään. Kokemuksemme ovat hyviä.

Iso on uskottava

Junnila pitää Comatecia tarpeeksi isona ja uskottavana toimijana.

– Olemme saaneet Comateciltä joustavasti kulloiseenkin tilanteeseen tarvittavia asiantuntijoita.

Uskottavuutta luo, että mikään ei ole suuressa yrityksessä yhden ihmisen varassa. Kylmälaboratorio-projektia teki Comatecissa kaksi asiantuntijaa 1,5 vuotta. Metsolla ei itsellään olisi ollut irrottaa henkilökuntaa suunnitteluun.

– Vahva Siemens-osaaminen auttoi myös, Junnila perustelee yhteistyötä.

– Projekti oli haastava, koska altaissa käytetään äärimmäisen kylmiä lämpötiloja, sanoo sähkö- ja automaatio-osaston johtaja Pekka Jaakola.

Kylmätestauksen kulku

  • laitetta testataan huonelämpötilassa
  • laite jäähdytetään (voi kestää päivän)
  • laite paineistetaan heliumilla ja mitataan vuotoa
  • laitetta operoidaan, toistetaan syöttö ja mittaus
  • laite nostetaan ylös
  • mitataan ulkopuolelta venttiilipesästä, ettei heliumia vuoda läpi

Metso Automation Oy

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa.

Metson automaatio-tuotelinja kehittää ja toimittaa prosessiteollisuuden venttiiliratkaisuja, prosessiautomaatio- ja informaatiohallintajärjestelmiä ja sovellusverkkoja, kunnonvalvonnan järjestelmiä sekä asiantuntija- ja elinkaaripalveluja.

Metso valmistaa vuosittain tuhansia prosessiventtiileitä öljy- ja kaasu-, sellu- ja paperi-, jalostamo-, energia- sekä kemianteollisuudelle. Neles-tuotemerkki on tunnettu jo yli 50 vuotta. Uudessa venttiiliteknologiakeskuksessa Vantaalla on henkilöstöä noin 800.