Joustavuudella ja ammattitaidolla toteutettu siltanosturi

Suomalainen teknologia-alan suunnittelu- ja palveluyritys PLC-Automation Oy valitsi Comatecin mekaniikkasuunnittelun yhteistyökumppaniksi laatiessaan tarjousta loppuasiakkaalle nopealla aikataululla valmistettavasta siltanosturista.

“Comatecin valinta mekaniikkasuunnittelun alihankkijaksi auttoi meitä varmistamaan toimeksiannon, koska loppuasiakas luotti, että luvattu toimitusaikataulu tulee pitämään. Comatecin ammattitaito oli heille jo entuudestaan tuttu”, selventää PLC-Automation Oy:n liiketoimintajohtaja Mikko Isometsä.

Kyseinen projekti oli ensimmäinen Comatec Automation Oy:n ja PLC-Automation Oy:n välillä, mutta konsernin tytäryhtiö Oucons Oy tekee jatkuvaa suunnitteluyhteistyötä PLC-Automationin kanssa.

“Koska saman katon alta löytyy monenlaista osaamista, pystyimme hyödyntämään tässä projektissa Ouconsin suunnittelijoita, jotka olivat aiemmin toimittaneet piirroksia PLC-Automationille. CAD-tekniikan puolesta on järkevä valinta käyttää tietyissä suunnittelulohkoissa sitä henkilöä, joka on tehnyt aiemmat piirustukset”, kertoo Comatecin ryhmäpäällikkö Timo Leskinen.

Joustavuudella yli esteiden

Asiakkaan tarpeiden kartoitus ja asiakkaalta kerätyn palautteen huomioiminen ovat erittäin tärkeitä, jotta projektin lopputulos miellyttää asiakasta. Kun toimitusaikataulu on tiukka, tulee suunnittelussa keskittyä olennaiseen ja varautua muutoksiin.

“Koska koronaepidemia on vaikuttanut maailmanlaajuisesti komponenttien saatavuuteen, jouduimme tekemään kovasti töitä tarvittavien komponenttien löytämiseksi. Jos suunnitelmissa alun perin käytettyä komponenttia ei ollut saatavilla, Comatecin suunnittelijat muokkasivat dokumentteja niin, että komponentin vaihto onnistui jouhevasti”, avaa Isometsä.

“Toimiva keskusteluyhteys projektin eri osapuolien välillä on auttanut meitä pysymään aikataulussa. Jos loppuasiakas tai PLC-Automation on halunnut muuttaa suunnitelmia, tai jos me olemme huomanneet korjattavan yksityiskohdan, olemme olleet heti yhdessä toisiimme. Kun toimitusaikataulu on tiukka ja nosturin loppusijoituspaikka asettaa omat rajat suunnittelulle, pieniinkään virheisiin ei ole aikaa haaskattavaksi”, painottaa Leskinen.

Yhteistyö jatkuu

Sopimus loppuasiakkaan kanssa allekirjoitettiin helmikuussa 2021 ja kokonaistoimitus saatiin valmiiksi syyskuussa 2021. Projektin vahvuutena voidaan pitää kotimaisuutta sekä valmiin nosturin optimoitua rakennetta. Koko projekti hoidettiin Suomessa ja tuote valmistettiin Suomessa suomalaisesta raudasta. Ainoastaan muutama komponentti tuotiin Keski-Euroopasta. Koska pyöräkuorma siltanosturin radalla on rajoitettu, on optimoitu rakenne tarpeen. Valmis tuote onkin keveämpi kuin aikaisemmat nosturit.

“Tällaisessa projektissa on ollut ilo olla mukana. Yhteistyömme PLC-Automationin kanssa tulee jatkumaan tulevaisuudessakin”, kiteyttää Leskinen.

KIINNOSTUITKO?