Laserkeilaus mallintaa laitteet tarkasti ja päivitetyin tiedoin

Laserkeilaus mallintaa laitteet tarkasti ja päivitetyin tiedoin

Laserkeilauksella tuotettu yksityiskohtainen ja mittatarkka mittausaineisto on havainnollinen ja yksiselitteisesti ymmärrettävissä. Sen oikeellisuus voidaan todentaa, ja mahdolliset virheet voidaan löytää jälkikäteen ilman uusia mittauksia. Perinteisillä mittausmenetelmillä tämä ei onnistu.

Laserkeilaus on optinen mittausmenetelmä, joka perustuu lähetettyjen laserpulssien ja pinnoista takaisin heijastuneiden paluupulssien kulkeman ajan mittaamiseen. Laserkeilain tallentaa etäisyyshavaintojen sarjan, joka muodostaa kolmiulotteisen pistepilven.

Laserkeilausta voidaan hyödyntää esimerkiksi tilanteessa, jossa uutta laitteistoa suunnitellaan vanhaan kohteeseen tai vanhat koneet halutaan siirtää uuteen halliin. Usein vanhoista tehtaista ei enää ole piirustuksia tallessa, tai ne ovat vanhentuneet. Keilaamalla kohde, kuten tuotantokone tai tila saadaan suunnittelutyö aloitettua tarkan ja päivitetyn pistepilven pohjalta eikä kohteita tarvitse mallintaa puutteellisin tiedoin.

Haasteen voivat muodostaa myös vanhat laitteet tai kauan tuotannossa olleet tuotteet, joiden valmistukseen ja kehittämiseen liittyvät tiedot ovat kateissa tai vaikeasti löydettävissä. Vastaus haasteeseen on laserkeilaus. Isommat laitteet tai niiden osat on helppo laserkeilata, jonka pohjalta voidaan tehdä takaisinmallinnus. Takaisinmallinnuksen pohjalta voidaan laatia ajanmukaiset piirustukset, joilla jatkokehitys onnistuu ongelmitta. Pistepilvi ja 3D-ohjelmat nopeuttavat ja tehostavat suunnittelua.

Virheiden minimoiminen tuo suurta etua

Monimutkaisten muotojen mittaaminen käsin on aikaa vievää ja joskus jopa mahdotonta. Manuaalisesti mitattaessa sattuu myös usein virheitä, ja aikaa kuluu kohtuuttoman paljon. Laserkeilaus on helppo ja turvallinen tapa esimerkiksi vanhojen tehtaiden mittaukseen vaikkapa silloin, kun ollaan suunnittelemassa uutta kattoa ja rakennuksen piirustukset puuttuvat. Myös kaksoiskaarevat ja muut vaikeasti mitattavat pinnat saadaan helposti mitattua virheittä laserkeilaamalla.

Laserkeilaus on kustannustehokas työkalu myös valmiiden tuotteiden ja laitteiden mittojen tarkastamiseen. Keilaamalla saadaan nopeasti varmistettua jopa parin millimetrin tarkkuudella, onko lopputuote valmistettu piirustusten mukaisesti.

Keilaus säästää myös tuotantoseisokeilta, jotka voivat maksaa jopa kuusinumeroisia summia.

– Tulee huomattavasti edullisemmaksi keilata ja korjata rikkoontunut kone käyttökohteessa toiselle puolelle Suomea lähettämisen sijaan, kertoo suunnitteluinsinööri Teemu Mattila Comatecilta.

Laserkeilauksella merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä

Laserkeilauksen resurssitehokkuus manuaaliseen mittaukseen verrattuna voi yllättää. Menetelmä säästää aikaa, sillä esimerkiksi henkilöauton kokoisen objektin laserkeilaukseen ja pistepilven siivouksessa ja siirtämisessä 3D-ohjelmiin kuluu muutama tunti. Perinteisesti mittaamalla aikaa kuluu helposti kaksi tai kolmekin päivää, eikä tuloksissa päästä millimetrin tarkkuuteen.

Pienen laitoksen keilaukseen puolestaan kuluu tarkkuudesta riippuen reilu päivä, jonka lisäksi pistepilven siivoamiseen ja siirtämiseen päivä tai kaksi. Pienen laitoksen perinteiseen mittaamiseen voi puolestaan kulua useampi kuukausi, ja dataa on raskasta viedä 3D-ohjelmiin.

Koelaitoksen yläkerrassa on paljon monimutkaisia muotoja, joiden mittaaminen ilman keilainta olisi ollut erittäin työlästä.

Koelaitoksen yläkerrassa on paljon monimutkaisia muotoja, joiden mittaaminen ilman keilainta olisi ollut erittäin työlästä.

Laserkeilaus säästää myös rahaa, sillä esimerkiksi auton kokoisen objektin keilaaminen ja siirtäminen siivottuna pistepilvenä asiakkaan 3D-järjestelmiin maksaa vain noin kymmenesosan siitä mitä se maksaisi käsin mitattuna ja mallinnettuna.

Comatec toimii teollisuustoimijoiden luotettavana suunnittelukumppanina toteuttaen laserkeilausta monenlaisiin teollisuuden tarpeisiin.

– Palvelumme soveltuu muun muassa tuotantolaitoksille, joissa ollaan turhauduttu käyttämään resursseja mittausvirheistä aiheutuviin kustannuksiin. Tarjoamme mittaamiseen ketteryyttä, tarkkuutta ja todennetusti mittavia säästöjä, kertoo Department Manager Juho Majuri Comatecilta.

Oucons Finland

Juho Majuri

Mechanical and Industrial Engineering

Department Manager

+358 404801348