Comatec – doświadczony projektant rurociągów dla energetyki i przemysłu

Projektowanie elektrowni i kotłów oraz związane z tym projektowanie wymagających rurociągów wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych to od ponad czterech dekad mocna strona firmy Rantotek należącej do grupy Comatec. Obecnie wiedza projektowa Comatec jest wykorzystywana przez wielu producentów kotłów oraz dostawców elektrowni i zakładów przemysłu przetwórczego na całym świecie. Rurociągi zaprojektowane przez Comatec trafiły m.in. do firm z branży spożywczej, chemicznej, metalowej, wydobywczej, celulozowo-papierniczej.

Projektowanie rurociągów idzie w parze z inżynierią procesów, kotłów i instalacji. Aby zaprojektować krytyczne rurociągi, takie jak np. rurociągi pracujące pod wysokim ciśnieniem między kotłowniami a turbinami, trzeba znać cały główny system parowy.

Proces projektowania rurociągu dzieli się na pięć części: proces projektowania rurociągów, obliczenia wytrzymałościowe, prowadzenie tras i konstrukcji wsporczych, analiza naprężeń rur oraz wykonanie gotowych rysunków warsztatowych.

– W Comatec zapewniamy cały pakiet projektowy rurociągów, ponieważ posiadamy wiedzę procesową i ekspertów w zakresie obliczeń materiałowych i wytrzymałościowych wymaganych na różnych etapach projektowania. Powiedziałbym, że naszą kluczową wiedzą specjalistyczną jest szczegółowa wiedza na temat różnych środowisk przemysłowych – rozumiemy potrzeby naszych klientów z punktu widzenia obsługi i konserwacji zakładów, a także jesteśmy w stanie odpowiednio zoptymalizować rozwiązania projektowe, mówi kierownik techniczny Antti Joensuu.

Zaprojektowane przez Comatec rurociągi energetyczne i przemysłowe zostały dostarczone na wszystkie kontynenty, co nie byłoby możliwe bez wszechstronnego zrozumienia norm przemysłowych. W Europie najczęściej stosowane są normy określone w dyrektywie UE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych (PED), podczas gdy w Ameryce Północnej i Południowej obowiązują normy Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników (ASME).

– Pomimo swojej wysoce zestandaryzowanej natury, rurociągi energetyczne i przemysłowe nie są produktami z półki, każdy projekt jest wyjątkowy i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Na przykład zrealizowaliśmy projekty dla obszarów sejsmicznych, ponieważ obszary o wyższym ryzyku trzęsień ziemi mają zupełnie inny poziom wymagań, wyjaśnia Joensuu.

Modelowanie przynosi klientowi korzyści kosztowe

Nasi projektanci nie ograniczają się do jednego narzędzia projektowego. Z reguły korzystamy z oprogramowania wybranego przez klienta. Narzędzia do projektowania rozwijały się przez lata w ogromnym tempie, a obecnie rurociągi są zawsze projektowane w 3D.

– Modelowanie poprawia jakość projektu i zmniejsza ogólne koszty klienta. Dzięki modelowi 3D możemy już na wczesnym etapie sprawdzić, czy urządzenia i części idealnie do siebie pasują lub czy rury nie zablokują niezbędnych dróg napraw i konserwacji. Modelowanie przynosi klientowi korzyści finansowe, zwłaszcza na etapie instalacji, ponieważ części dostarczane na miejsce są bardzo dokładnie produkowane, a zatem łatwe w montażu, mówi Joensuu.

Zawsze dopasowana usługa

Mocne strony Comatec w projektowaniu elektrowni i rurociągów przemysłowych składają się z wszechstronnej wiedzy i doświadczenia zdobywanego przez dziesięciolecia.

– Jesteśmy znani na całym świecie z naszych zorientowanych na klienta i elastycznych działań. Posiadamy zdolności i wiedzę specjalistyczną w zakresie inżynierii koncepcyjnej, podstawowej i szczegółowej kompleksowych inwestycji w zakłady, ale równie dobrze możemy być właściwym partnerem projektowym przy projektowaniu każdego indywidualnego mniejszego projektu. Idealnie byłoby dołączyć do klienta od samego początku projektu, aby wnieść nie tylko naszą wiedzę projektową, ale także wiedzę na temat zaopatrzenia, procesów produkcyjnych i zarządzania projektami, mówi dyrektor ds. zarządzania projektami, Ilpo Haikonen.

Text: Marianne Valta

Rantotek Finland

Ilpo Haikonen

Power Plants, Mechanical Engineering

Director, Project Management

+358 44 552 0903