Comatecissa suunnitellaan voimalaitosten ja teollisuuden putkistoja tuhansien kilometrien kokemuksella

Comatecissa suunnitellaan voimalaitosten ja teollisuuden putkistoja tuhansien kilometrien kokemuksella

Voimalaitos- ja kattilasuunnittelu sekä niihin liittyvät vaativat korkeapaineisten ja -lämpöisten putkistojen suunnittelutyöt ovat kuuluneet Comatec-konserniin kuuluvan Rantotek Oy:n keskeisiin osaamisalueisiin jo yli 40 vuoden ajan. Tänä päivänä Comatecin suunnitteluosaamista hyödyntävät monet kattilavalmistajat sekä voimalaitos- ja prosessilaitostoimittajat ympäri maailman. Comatecin suunnittelemia putkistoja on toimitettu muun muassa elintarvike- ja kemianteollisuuden, metalli- ja kaivannaisteollisuuden sekä sellu- ja paperiteollisuuden toimijoille.

Putkistosuunnittelu kulkee käsi kädessä prosessi-, kattila- ja laitossuunnittelun kanssa. Loppuasiakkaan toiminnan kannalta kriittisten putkistojen, kuten kattilalaitoksen ja turbiinilaitoksen välisten korkeapaineputkistojen suunnittelu edellyttää koko tuotantoketjun tuntemusta.

Putkistojen suunnitteluprosessi voidaan jakaa viiteen osaan: putkiston prosessisuunnittelu, lujuustekninen suunnittelu, reititys ja kannakesuunnittelu, putkiston jännitysanalyysien luonti ja valmistuspiirustusten luonti.

– Me Comatecilla tarjoamme putkistosuunnitteluun koko paketin, sillä meiltä löytyy prosessiosaamista sekä materiaali- ja lujuuslaskennan osaamista suunnittelun eri vaiheisiin. Itse nostaisin tärkeimmäksi osaamisalueeksemme erilaisten laitosympäristöjen tuntemuksen – ymmärrämme asiakkaan tarpeet laitoksen käytön ja kunnossapidon osalta ja osaamme optimoida suunnitteluratkaisut niiden mukaisesti, suunnittelupäällikkö Antti Joensuu sanoo.

Comatecin suunnittelemia voimalaitos- ja teollisuusputkistoja on toimitettu kaikille mantereille, mikä ei olisi mahdollista ilman laajaa standardien tuntemusta. Laajimmat käytössä olevat ovat Euroopassa suunnittelua ohjaavat EU:n painelaitedirektiivin alaiset standardit (PED), kun taas Pohjois- ja Etelä-Amerikassa noudatetaan ASME-standardin vaatimuksia.

– Voimakkaasti standardoidusta luonteestaan huolimatta voimalaitos- ja teollisuusputkistot eivät ole hyllytavaraa, vaan jokainen projekti on ainutlaatuinen kokonaisuus. Esimerkkinä voisi mainita esimerkiksi maapallon seismisille alueille toteuttamamme projektit, sillä maanjäristyksille alttiilla alueilla voimalaitosten suunnitteluvaatimukset ovat aivan omalla tasollaan, Joensuu kertoo.

Mallinnus tuo kustannushyötyjä asiakkaalle

Suunnittelijamme eivät ole sidoksissa yhteen suunnittelutyökaluun, vaan työ tehdään pääsääntöisesti asiakkaan valitsemalla ohjelmistolla. Suunnittelutyökalut ovat vuosien varrella kehittyneet isoin harppauksin ja tänä päivänä putkistot suunnitellaan poikkeuksetta 3D-malliin.

– Mallinnus lisää suunnittelun laatua ja vähentää asiakkaan kokonaiskustannuksia. 3D-mallin avulla voimme jo aikaisessa vaiheessa varmistaa, että laitteet ja osat sopivat täydellisesti yhteen tai että putkisto ei tuki tarvittavia huolto- ja kunnossapitoreittejä. Asiakkaalle mallinnus tuo kustannushyötyjä erityisesti asennusvaiheessa, kun työmaalle toimitetuissa osissa ei ole mittavirheitä ja asentaminen on tarkan mallin ansiosta nopeaa, Antti Joensuu sanoo.

Palvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi

Comatecin vahvuuksia voimalaitos- ja teollisuusputkistojen suunnittelussa ovat laaja-alainen osaaminen ja vuosikymmenten aikana hankittu kokemus.

– Maailmalla meidät tunnetaan asiakaslähtöisestä ja joustavasta toimintatavastamme. Meiltä löytyy kapasiteettia ja osaamista kokonaisvaltaisten laitosinvestointien konsepti-, perus- ja detaljisuunnitteluun, mutta voimme yhtä lailla toimia suunnittelukumppanina minkä tahansa yksittäisen osa-alueen suunnittelussa. Parhaimmillaan kuljemme asiakkaan rinnalla projektin alkumetreiltä saakka, ja tuomme suunnittelutyön lisäksi mukaan hankinta-, tuotantoprosessi- ja projektinhallinnan osaamistamme, projektitoimenjohtaja Ilpo Haikonen sanoo.

 

Teksti: Marianne Valta

Rantotek Finland

Ilpo Haikonen

Power Plants, Mechanical Engineering

Director, Project Management

+358 44 552 0903