Teollisuuden ylläpitosuunnittelu

Tehoa ja varmuutta tuotannon kaikkiin vaiheisiin

Tehokas tuotanto edellyttää suunnitelmallista asennus-, huolto- ja ylläpitotoimintaa. Huolellisen suunnitelman mukaan toteutetuilla toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä tuotteen koko elinkaaren aikana.

Comatec Group tarjoaa palveluja ja työkaluja huollon organisointiin sekä käytännön toteutukseen.
Laadimme huolto-ohjelmat, etsimme viat ja päivystämme huoltoseisokkien ja käyttöönoton aikana.

Tarjoamme myös ennakoivaa tuotannonsuunnittelupalvelua, jonka avulla voidaan varmistaa tuotantolaitteiden häiriötön toiminta ja pidentää niiden elinkaarta.

Tuotannon ylläpitosuunnittelu

Comatec on erikoistunut korjaavaan, parantavaan ja ennakoivaan tuotannon ylläpitosuunnitteluun, joilla varmennetaan tuotantolaitteiden toiminta, pidennetään niiden elinkaarta sekä nostetaan tuottavuutta. Ylläpitosuunnittelulla dokumentaatio pysyy ajan tasalla, seisokkiajat lyhenevät ja prosessimuutokset helpottuvat.

Prosessiteollisuus – Tuottavuutta laitosinvestointeihin

Tehokas teollisuuden ylläpitosuunnittelu luo kilpailukykyä

Huoltosuunnittelupalvelu

Comatec Groupin huoltosuunnittelupalvelu pohjautuu huoltokohteiden hyvään tuntemukseen ja tiiviiseen yhteistyöhön suunnittelun kanssa. Huoltopalveluiden asiantuntijamme suunnittelevat asiakkaan koneiden ja laitteiden huolto-ohjelman, joka voidaan tehdä myös useasta koneesta ja laitteesta muodostuvalle kokonaisuudelle. Comatecin huoltosuunnittelupalvelu käsittää myös prosessiteollisuuden kunnossapidon.

Comatecin huoltosuunnitelmapalvelu sisältää huoltosuunnitelman ja -ohjeet asiakkaan lähtötietojen ja suunnittelijan kanssa tehdyn huoltokohteen teknisen läpikäynnin perusteella.

Vianetsintäpalvelu

Comatecin vianetsintäpalvelun avulla etsitään laitteessa oleva vika perustuen asiakkaan tekemiin havaintoihin ja käytettävyysongelmiin. Vianetsintäpalvelu käy läpi koneen piirustukset, huolto- ja käyttöohjeet sekä laitteeseen liittyvät dokumentit. Osaavan asiantuntijan avulla vian löytäminen nopeutuu ja sekä korjaustoimenpiteet että tuotanto voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Vianetsintäpalvelua voidaan käyttää myös, kun halutaan ulkopuolinen, puolueeton arviointi omasta tai loppuasiakkaalle toimitetusta laitteesta.

Esikatsastuspalvelu

Esikatsastus on palvelu, jossa tarkastetaan laitteen toimivuus ennen sertifioituja viranomaistarkastuksia. Esikatsastuksessa käydään läpi asiakkaan tuotteen toimivuus ja varmistetaan, että kone tai laite vastaa viranomaistarkastuksen vaatimuksia. Lisäksi käydään läpi myyntisopimuksessa määritellyt luotettavuus-, käytettävyys- ja huollettavuusarvot.

Hälytysvalmius

Comatec Group yhteistyökumppaneineen on tarvittaessa ympärivuorokautisessa hälytysvalmiudessa huoltoseisokkien ja käyttöönoton aikana. Ongelmatilanteissa asiakkaan käytössä ovat osaavat asiantuntijat ja oikeat mittalaitteet. Hälytysvalmiuspalvelun avulla asiakas voi varautua mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja välttää huollon jonotusajat. Hälytysvalmiuspalvelun nopea reagointi ongelmatilanteessa minimoi muut häiriöt ja palauttaa koneen tai laitteen mahdollisimman nopeasti käyttöönottoon tai tuotantoon.

Tekninen dokumentointipalvelu

Comatec huolehtii, että dokumentaatio löytyy ajantasaisena asiakkaan omassa järjestelmässä. Tieto kerätään, hallinnoidaan ja varmistetaan, että kaikki tarvittava tieto löytyy. Yleisimmin dokumentaatio on SAP-järjestelmässä. Muita käytettäviä järjestelmiä ovat muun muassa M-files ja ProElina.

Toteutamme lisäksi huolto-ohjeet sekä varaosa- ja huoltotietojen hallintaa.

Muita Comatecin tarjoamia teknisen dokumentoinnin palveluita.

Comatec Automation Finland

Janne Karvinen

Automation Solutions, Electrical and Automation Engineering

Department Manager

+358 505988036

Comatec Automation

Antti Lautamies

Process Industry

Engineering Manager

+358405771121