Teknologian kehitys lisää turvakriittisten ohjelmistojen merkitystä – Comatec satsaa ohjelmistokehityksen laatuun

Tuotantolaitokset, työmaat, liikenne ja muut arkisetkin ympäristöt automatisoituvat kaiken aikaa, mikä muuttaa koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimuksia ja lisää turvakriittisten ohjelmistojen tarvetta. Comatec vastaa lisääntyvään kysyntään tehostamalla omia suunnitteluprosessejaan ja vahvistamalla osaamistaan niin ohjelmistosuunnittelun kuin turvallisuuteen liittyvien asiantuntijapalveluiden osalta.

Turvalogiikka (PLC) on etenkin teollisuus- ja työmaaympäristössä käytettävien koneiden ja laitteiden turvajärjestelmä, jonka tehtävänä on varmistaa niin käyttäjien kuin käyttöympäristönkin turvallisuus. Turvalogiikkaa ohjaa erityinen turvakriittinen ohjelmisto, joka huolehtii ennalta määriteltyjen turvatoimintojen toteuttamisesta. Se esimerkiksi pysäyttää koneen, kun anturit havaitsevat liikettä koneen läheisyydessä.

– Turvalogiikan ohjaamiseen käytettävän ohjelmiston suunnittelu edellyttää vahvaa tietoteknistä ja automaatio-osaamista, mutta lisäksi niin turva-alan standardien kuin kyseessä olevan laitteen turvallisuusvaatimusten tuntemusta, Design Engineer Tuukka Syrjänen Comatecilta kertoo.

Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan

Comatec tarjoaa kattavan valikoiman suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja kokonaisen koneen tai laitteen tuotekehitykseen aina eri osa-alueiden suunnittelusta lopputuotteeseen asti. Turvakriittisten ohjelmistojen suunnittelussa koodaus- ja testausosaamista täydennetään muun muassa tiiviillä yhteistyöllä turvallisuusyksikön kanssa.

– Olemme asiantuntijoita mitä laitteen turvatoimintojen määrittelyyn ja erilaisiin riskiarviointeihin tulee. Lisäksi huolehdimme ohjelmiston verifioinnista ja validoinnista. Verifiointi varmistaa, että ohjelmisto vastaa alkuperäisiä suunnitteluvaatimuksia ja validointi, että se sopii aiottuun käyttötarkoitukseen. Hyvin usein ohjelmistoon tehdään muutoksia matkan varrella eri testausvaiheiden jälkeen – me kuljemme rinnalla huolehtimassa, että se vastaa standardeja ja asiakkaan odotuksia myös muutosten jälkeen, Safety Engineer Ruth Keisala selventää.

Turvakriittisten ohjelmistojen suunnittelupalvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.

– Työn laajuus määritellään projektikohtaisesti. Monilla asiakkaillamme on turvallistamiseen liittyvää osaamista itsellään, jolloin meidän roolimme keskittyy puhtaasti ohjelmistosuunnitteluun ja koodaamiseen. Comatecilla on kuitenkin valmiudet huolehtia laajoistakin kokonaisuuksista, sillä meiltä löytyy monenlaista insinööriosaamista saman katon alta, Syrjänen sanoo.

Turvakriittisten ohjelmistojen merkitys kasvaa kaiken aikaa

Syrjänen kertoo, että valtaosa Comatecin suunnittelemista turvakriittisistä ohjelmistoista on toimitettu työkoneita ja muita liikkuvia laitteita valmistavien asiakkaiden käyttöön.

– Osaamisemme ei kuitenkaan rajoitu mihinkään yksittäiseen konetyyppiin tai edes toimialaan. Ohjelmistosuunnittelun kannalta ei ole väliä, tehdäänkö työtä metsäkoneen, tuotantorobotin vai raideliikenteen kaluston parissa. On osa osaavan suunnittelijan ammattitaitoa olla tietoinen erilaisista turvallisuusvaatimuksista ja standardeista, ja uskallan väittää meillä osaamisen olevan korkealla tasolla, Syrjänen toteaa.

Turvallisuus kuuluu tänä päivänä lähes poikkeuksetta teollisuuden tai tuotannon parissa toimivien yritysten korkeimpiin prioriteetteihin, ja laiteturvallisuus on teknologian kehittyessä ottanut isoja harppauksia eteenpäin.

– Siinä missä teknologiat kehittyvät edelleen, päivittyvät myös turvallisuuteen liittyvät standardit. Koen, että juuri vaatimusten muuttuminen tekee tästä työstä kiinnostavaa – aina on uusia ratkaisuja löydettävänä. Jo nyt on nähtävissä, että erilaiset itsestään liikkuvat koneet yleistyvät niin teollisuudessa kuin arkisissa ympäristöissä, mikä ei ainakaan vähennä niihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia, Keisala kertoo.

Tavoitteena ensiluokkainen asiakaskokemus

Comatecissa on parhaillaan käynnissä turvakriittisten ohjelmistojen suunnitteluun liittyvän prosessin tehostaminen.

– Tavoitteemme on standardoida omat toimintatapamme turvakriittisten ohjelmien suunnittelussa. Vakiintuneet käytännöt ja esimerkiksi yhteinen tapa dokumentoida työtä lisäävät toimintamme tehokkuutta ja suunnittelupalveluidemme laatua asiakkaan suuntaan. Meidän on helppo toteuttaa projekteja laidasta laitaan sekä mukautua asiakkaidemme monenlaisiin tarpeisiin, Syrjänen sanoo.

– Prosessien kehitys luonnollisesti parantaa tiedonkulkua Comatecin sisällä ja siten helpottaa uusien osaajien kouluttamista alalle. Uskon, että sekin näkyy ensiluokkaisena asiakaskokemuksena, hän lisää.

 

Teksti: Marianne Valta