Tekninen laskenta ja simulointi

Tekninen laskenta tuotekehitysprosessin tukena

Comatecin teknisen laskennan ammattilaiset auttavat tuotekehityksen haasteissa: säästämään rakenteiden painossa ja varmistumaan niiden kestävyydestä. Ammattilaisen toteuttaman laskennan avulla kohteisiin valitaan oikeat, kestävät materiaalit ja vältytään ylimitoitukselta.  Asiantuntijoidemme avulla ratkaistaan myös väsymisalttiiden kohteiden suunnitteluhaasteet ja säästät tuotekehityksen kustannuksia ja nopeutat aikatauluja. Optimoimalla rakenteet ja materiaalit vältetään kalliiden rakenteiden turha käyttö.

Tekninen laskenta on keskeinen osa Comatecin koneiden, laitteiden, laitosten ja prosessien suunnittelua. Kun tutkitaan rakenteiden lujuuksia, kestävyyksiä, jäykkyyksiä, liikeratoja sekä eri osissa vaikuttavia voimia ja kuormia, saadaan tärkeätä tietoa tuotekehityksen syvällisempään ymmärtämiseen ja tukea tulevaan päätöksentekoon.  Teknisen laskennan yhdistäminen osaksi suunnittelua takaa entistä parempien tuotteiden kehittämisen, toiminnan ja turvallisuuden.

Comatecissa tekninen laskenta ja lujuuslaskenta ovat keskeinen osa eri toimialojemme palvelukokonaisuuksia. Käytössämme on muun muassa Ansys-, RFEM- ja Rocky -ohjelmistot. Ohjelmistomme mahdollistavat sekä lineaaristen että epälineaaristen ongelmien analysoinnit.

Lujuuslaskentapalvelut

 • Staattiset analyysit
 • Väsymislaskenta
 • Ominaistaajuudet / värähtelyt
 • Transientit analyysit
 • Lämpöanalyysit
 • Maanjäristysanalyysit
 • Rakenteiden optimointi
 • Koulutukset
 • Vaurioanalyysit
 • Ohjelmat: (Ansys, RFEM)

Virtauslaskentapalvelut

 • Virtauskentät
 • Painekentät
 • Lämmönsiirto
 • Eroosio
 • Monifaasi
 • Partikkelien nopeudet / viipymäajat / jakaumat
 • Palaminen
 • Aerodynamiikka
 • Ohjelmat: (Ansys Fluent)

Sähkömagneettinen simulointi

 • Sähkö- ja magneettikentät
 • Pien- ja suurtaajuiset järjestelmät
 • Toimilaitteiden ja moottorien suunnittelu
 • Häviö, voima, liike
 • Resistanssi, kapasitanssi, induktanssi
 • Pyörrevirrat
 • Magneettinen saturaatio
 • Lämpö-takaisinkytkentä
 • Parametrinen optimointi
 • Ohjelmat: (Ansys Maxwell)

DEM-laskenta

 • Partikkelijaukaumat ja nopeudet
 • Materiaalinvirtauksen ongelmakohdat
 • Painekuormat lujuuslaskentaan
 • Partikkelien muodon vaikutukset
 • Ohjelmat: (Rocky)

Valosimulointi (Speos)

 • Valaistus- ja säteilyvoimakkuus
 • Hajavalo ja ray tracing analyysi
 • Ihmisnäkö, kamanäkö ja visuaalinen ergonomia
 • Näkyvyyden ja näköalan verifiointi

Comatec Mobility Finland

Risto Poutala

Expert Services

Business Unit Manager

+358 44 383 4040