Konsultointipalvelut

Asiantuntijuutta päätöksenteon tueksi

Huolellinen suunnittelu ja riittävä tieto ovat eri teollisuudenalojen investointipäätösten keskeisiä tekijöitä. Tuotekehityksen ja projektien eri vaiheissa tapahtuvan päätöksenteon ja investointisuunnitelmien tueksi tarvitaan ajassa kiinni olevaa asiantuntijuutta. Comatec Groupin konsultointipalvelut täydentävät muita suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujamme ja auttavat asiakkaitamme tekemään päätöksiä tuotekehitys- tai muun projektin eri vaiheissa. Ammattilaistemme vahva toimialatuntemus ja kattava osaaminen tuottavat tuloksia parempien päätösten tueksi, minimoi riskejä sekä säästää aikaa ja kustannuksia erityisesti hankinta- ja valmistusvaiheissa.

Hankinnassa tarvitaan vahvaa valmistusteknistä osaamista, jotta tiedetään, millaista tietotaitoa tai konekantaa alihankkijoilta vaaditaan. Comatec Groupin laaja-alainen, jatkuvasti kehittyvä verkosto on asiakkaan käytettävissä hankinnan vahvistamiseksi, ja asiantuntijamme tukevat toimittajien ja alihankkijoiden valinnassa. Tarvittaessa toimimme myös valmistuksen teknisenä tukena, hoidamme laadunvalvonnan sekä teemme tuotantoon ja tehdasturvallisuuteen liittyviä työturvallisuusselvityksiä.

Valmistuksen palvelut vapauttavat asiakkaan omaa aikaa ja osaamista muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. Comatec Groupin valmistukseen liittyvät palvelut, kuten valmistuskustannusten arviointi ja valmistuksen aikatauluttaminen, liittyvät yleensä omien asiantuntijoidemme suunnittelemien tuotteiden ja laitteiden valmistukseen tukeen. Tällöin jo sekä suunnittelussa että dokumentaatiossa on huomioitu tuotteen valmistukseen vaikuttavat tekijät ja tunnistettu valmistuksen kriittiset kohdat.

Konsultointipalvelumme:

  • Esisuunnittelu (Ideointi ja konseptointi, teknologiaselvitykset ja teknisen markkinatutkimukset, tuoteanalyysit)
  • Vaatimusmäärittelyt
  • Tuoteanalyysit
  • Modularisointi
  • Hankinnan tuki (tekninen tuki, tuotespesifikaatiot, kilpailuttaminen, toimittajavalinta, hankintaverkoston rakentaminen, valmistuksen valvonta, LCC-hankinnat, verkostopalvelut, toimittaja-auditointi)
  • Valmistuksen tuki (tuotantoprosessin ylösajo, valmistuksen optimointi ja auditointi, laadunvalvonta, tuotantoturvallisuus)
Asiantunteva esisuunnittelu ja tekninen konsultointi tuottaa tietoa investointipäätösten tueksi ja täydentää suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen osaamistamme.