Strategia, missio ja arvot

Tavoitteena olla alan halutuin kumppani

Comatec Groupissa toimintaamme ohjaavat missio, visio, arvot. Lisäksi strategia on toimintamme punainen lanka, joka määrittelee, kuinka pääsemme tavoitteisiimme. Peilaamme toimintaamme jatkuvasti huomioiden sellaisia trendejä ja muutoksia toimintaympäristössä, jotka ohjaavat myös meitä osaamisen ja palvelujen sekä toimintamallien kehittämisessä.

MISSIO​​​​​​ – Miksi olemme olemassa

Missionamme on auttaa asiakkaitamme tekemään ja käyttämään investointihyödykkeitä entistä kannattavammin.

Asiakkaamme hyötyvät tarjoamistamme palveluista siten, että he saavat sovitun aikataulun mukaisesti käyttöönsä kustannustehokkaita, viimeisteltyjä ja kestäviä suunnitteluratkaisuja, jotka palvelevat pitkäjänteisesti asiakkaan omia tuote- ja valmistusprosesseja.

VISIO – Millainen yritys haluamme olla

Haluamme olla halutuin suunnittelu- ja yhteistyökumppani teknologiatoimialalla.

Tämän saavuttaminen vaatii jatkuvaa oman toiminnan kaikkien osa-alueiden tarkastelua sekä halua ja sitoutumista jatkuvaan kehittämiseen.

ARVOT – Mitkä tekijät ohjaavat toimintaamme

Arvomme ovat periaatteita, joihin uskomme jokapäiväisessä työssämme. Arvot ohjaavat ajattelu- ja työtapojamme, joiden avulla pääsemme entistä parempiin tuloksiin asiakkaidemme kanssa. Työssämme ja tekemisessämme näkyy:

  • Asiakastyytyväisyys
  • Jatkuva oppiminen
  • Kannattavuus
  • Kasvuhakuisuus
  • Yhteistyökyky

Strategian mukaiset toimintamallimme

Strategiamme määrittelee erityisesti sen, miten haluamme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa toimia ja millä keinoin haluamme menestyä. Päivittäistä toimintaamme ohjaa:

  • Proaktiivinen palvelukokemus – Toimimme asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti ennakoiden ja kuunnellen asiakasta ennen ongelmaa, sen ratkaisun aikana ja jälkeen aktiivisesti yhteyttä pitäen.
  • Räätälöity palvelu lähellä asiakasta – Toimimme lähellä asiakasta niin fyysisesti kuin henkilökohtaisella tasolla ymmärtäen hänen toimintaympäristönsä ja todelliset ratkaisutarpeensa.
  • Optimoitu palvelutuotanto – Etsimme toimeksiantoihin sopivimmat osaajamme riippumatta heidän sijainnistaan ja toteutamme palvelut sovitun toimitusajan ja budjetin puitteissa kustannustehokkaasti.
  • Motivoitunut ja osaava henkilöstö – Panostamme erityisesti henkilöstömme koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä Comatec-yhteishengen luomiseen ja ylläpitämiseen.
  • Laaja-alainen tietotaito ja osaaminen Laaja-alainen, mutta erikoistunut osaamisemme on palvelujemme perusta, sillä voimme tarjota laajoja kokonaisuuksia asiakkaillemme käyttäen samalla hyödyksi poikkitieteellistä innovatiivisuutta.