Elinkaarituki

Tietoa ja tukea tuotteen koko elinkaaren ajalle

Elinkaarituki tuottaa tietoa ja tukea koko elinkaaren ajalle ympäristöön, vaatimustenmukaisuuteen, kustannuksiin sekä käyttöön ja huoltoon liittyen. Comatecin asiantunteva elinkaarituki auttaa vaativissa investoinneissa, ratkaisuvaihtoehtojen vertailussa sekä tarjousprosesseissa. Tarjoamme erilaisille toimialoille elinkaaritukianalyysejä ja –suunnitelmia tuotejärjestelmien sekä tuotantolaitosten elinkaaren ajalle.

Ympäristövaikutukset

Elinkaariarviointi (LCA = Life Cycle Assessment)

    • Ympäristövaikutusten arviointi tuotteen/prosessin elinkaaren ajalta
    • EPD (Environmental Product Declarations) = ympäristöseloste, on mahdollista laatia LCA:n pohjalta

Ympäristövaikutusten tunnistaminen mahdollistaa tuotteiden/prosessien perustellun kehityksen ja tehostamisen sekä uusien markkinoiden löytämisen.

Edelläkävijyys ja läpinäkyvyys ympäristölähtöisessä toiminnassa tuo kilpailuetua.

Vaatimustenmukaisuus

Varmistetaan, että tuotteelle asetetut vaatimukset voidaan täyttää.

Pääananalyyseja ovat:

  • RAMS (Reliability – Availability – Maintainability – Safety)
  • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Näillä analyyseilla voidaan tunnistaa kriittiset vikavaikutukset sekä luotettavuuteen vaikuttavat näkökohdat, kuten huoltotarve.

Kokonaiskustannukset

LCC (Life Cycle Cost)

  • Huomioi systemaattisesti järjestelmien kustannukset

Yhdistämällä RAMS-analyysit LCC-laskentaan kyetään tunnistamaan kokonaiskustannuksiltaan edullisimmat toteutustavat.

Syntyvien elinkaarikustannussäästöjen lisäksi järjestelmän käyttövarmuus paranee.

Käyttö ja huolto

MAC (Maintenance Allocation Chart)

  • Optimoidut varaosavarastot ja -tilaukset sitovat vähemmän pääomaa.

RCM (Reliability Centered Maintenance)

  • Ennakoivaa kunnossapitoa kustannustehokkaasti, jolla saavutetaan erinomainen käytettävyys sekä asiakastyytyväisyys.

Comatec Mobility Finland

Risto Poutala

Expert Services

Business Unit Manager

+358 44 383 4040

Comatec Mobility

Juha Hakanen

Safety and Compliance

Engineering Manager

+358 443071832