Turvallisuustekniikka

Turvallisuustekniikka ja tuoteturvallisuus

Turvallisuustekniikka ja tuoteturvallisuus ovat osa-alueita, joihin Comatecista löytyy kattava ja eri toimialojen erityispiirteet huomioivaa osaamistaTurvallisuustekniikka ja tuoteturvallisuus ovat osa-alueita, joihin Comatecista löytyy kattava ja eri toimialojen erityispiirteet huomioivaa osaamista. Meiltä saat kattavaa teknistä osaamista riskien arviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan. Tunnemme standardit ja autamme asiakkaitamme arvioimaan, mitä voidaan soveltaa parhaiten kunkin laitteen tai järjestelmän suunnittelussa.

Tuoteturvallisuus on keskeinen osa koneen, laitteen tai järjestelmän toimintaa koko sen elinkaaren ajan. Comatecin asiantuntijat auttavat tuoteturvallisuuden kehittämisessä ja riskien minimoimisessa suunnittelun tai jo olemassa olevan koneen tai laitteen eri vaiheissa. Tuoteturvallisuutta koskee lisäksi lukuisia lakeja ja säädöksiä, joiden noudattamista valvotaan tiukasti.

Tuoteturvallisuuden lisäksi turvallinen työpaikka on etu niin yritykselle kuin työntekijälle. Työturvallisuusriskien pienentäminen vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työtehoa sekä työssä viihtyvyyttä. Keskeistä turvallisuudessa on tiedon lisäksi osaava henkilökunta. Riskienhallinnassa haastavinta on usein henkilöstön riittävä tietoisuus turvallisuusvaatimuksista, menetelmistä ja niiden soveltamisesta käytännössä.  Tuoteturvallisuuskoulutuksissamme saat tietoa ajantasaisista tuoteturvallisuusvaatimuksista ja niiden soveltamisesta käytännössä.

Omat haasteensa tuoteturvallisuuteen tuovat myös ympäristön huomioiminen, palo- ja kemikaaliturvallisuus ja näitä säätelevä lainsäädäntö sekä Euroopan talousaluetta koskeva tuotteiden pakollinen CE-merkintä sen kuuluessa CE-merkintää edellyttävän direktiivin soveltamisalaan. Tunnemme ympäristösuojelulain 527/2014 ja CE-merkintöjen velvoitteet ja ohjeet.

Koneturvallisuus

 • Tuotannon koneet
 • Konelinjat ja robottisolut
 • Koneiden turvallisuusmodernisoinnit
 • Maahantuotavat koneet
 • Omaan käyttöön valmistettavat koneet
 • Nostoapuvälineet
 • Turvallisuuskatselmoinnit
 • Tuoteturvallisuustyötarpeiden määrittelyt
 • Markkinoille saattamisen mahdollistaminen
 • Dokumenttien tarkastaminen ja tuottaminen, muun muassa:
  • Käyttöohjeet
  • Varoitukset
  • Riskinarvioinnit
  • Vaatimustenmukaisuustarkastelut
  • Vaatimustenmukaisuusvakuutuspohjat

Koneturvallisuuskoulutus -esite

Turvallisuusjohtaminen

 • Riskinarvioinnit- ja hallintamenetelmät
 • Vaatimustenmukaisuustarkastelut
 • Tuoteturvallisuusprosessi ja tuoteturvallisuussuunnitelmat
 • Tuotevastuun hallintamenetelmät
 • Vaatimustenmukaisen tuotteen suunnittelun johtaminen, tuki ja koulutukset
 • Järjestelmäanalyysit, kuten toiminnallinen turvallisuus
 • Tuoteturvallisuusdokumentaation laadinta ja kokoaminen
  • CE-merkinnän edellyttämät dokumentit
  • Ohjekirjat ja muu tekninen dokumentointi

Ajoneuvojen turvallisuusvaatimukset

Moottoriajoneuvoa tai perävaunua markkinoille tuotaessa, tyyppihyväksyntä auttaa markkinoille saattamista ja ajoneuvon vapaata liikkuvuutta EU-alueella. Jotta ajoneuvo voidaan hyväksyä liikenteeseen, tulee sen täyttää joka osa-alueelta (kuten jarrut, valaisimet jne.) lainsäädännön vaatimukset.

Comatecin asiantuntijat auttavat selvittämään ajoneuvoa koskevat vaatimukset (EU-lainsäädäntö ja UNECE:n ns. E-säännöt). Erityisen hyvin tunnemme linja-autoihin, traktoreihin sekä maatalous- ja metsäperävaunuihin liittyvät vaatimukset.

Tuotteen CE-merkintä

 • Uudet koneet
 • Maahantuotavat koneet
 • Vanhat koneet, joiden käyttötarkoituksen katsotaan muuttuneen
 • Muut tuotteet, joilta edellytetään CE-merkintää

Työturvallisuus

 • Työturvallisuusriskinarvioinnit: koko työpaikka tai yksittäinen työtehtävä
 • Työturvallisuusneuvonta: Safety walk -konsultointi, työturvallisuusohjeet työpaikalle
 • Räätälöidyt turvallisuuskoulutukset

Ympäristöturvallisuus

 • Ympäristöriskinarviointi
 • Kierrätysneuvonta
 • Toimipaikalla syntyvien jätelajien kartoitus ja kierrätyksen suunnittelu
 • Henkilöstön koulutus

Toiminnallisen turvallisuus ja robottiturvallisuus

Standardoituja turvallisuusprosesseja ja arviointimenetelmiä hyödyntämällä varmistamme turva-automaatiojärjestelmien luotettavuuden ja turvallisuuden tason. Suunnittelemme ja dokumentoimme myös robottisolujen turvallisuuden varmistamisen osana suunnitteluprosessia.

Kemikaali- ja paloturvallisuus

 • Kemikaaliriskinarviointi osana työturvallisuus- tai ympäristöriskiarviointia
 • Suhdelukulaskenta: määrittää yrityksen velvollisuudet varautumiseen
 • Toimintaperiaateasiakirjan, turvallisuusselvityksen ja sisäisen pelastussuunnitelman laatiminen
 • Kemikaalikonsultointi, esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteiden tulkinta
 • Paloturvallisuuden konsultointi ja pelastussuunnitelmat pelastuslain ja valtioneuvoston asetusten vaatimusten mukaisesti

Turvallisuuskoulutukset

 • Koneen suunnittelu CE-merkinnän asettamien vaatimusten mukaiseksi
 • Direktiiveihin ja standardeihin liittyvät koulutukset
 • Koneiden parissa työskentelevien henkilöiden koulutukset
 • Hankintahenkilöstön koulutukset
 • Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan räätälöidyt koulutukset

Miten Comatecin etätyömalli toimii?

Haluatko lisätietoa tuoteturvallisuudesta? Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää.

Kysy lisätietoja!

 • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että voimme tallentaa tietosi markkinointi- ja sidosryhmärekisteriimme. Voit lukea lisätietoja rekisterin käytöstä tietosuojaselosteestamme.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Comatec Finland

Mikko Helminen

Expert services, all industries

Business Unit Manager

050 555 1359