Millog – Terveenä kotiin

Millogilla on tehty parin viimeisen vuoden aikana olan takaa töitä työtapaturmien vähentämiseksi. Tätä varten on käynnistetty Terveenä kotiin -kampanja, jonka tarkoituksena on muuttaa kunnossapitotyön kulttuuria. Työn ajatellaan olevan karskia tekemistä, josta kuuluukin aiheutua nirhamia. Kampanja lähti siitä, että tunnistettiin työturvallisuudessa olevan parantamisen varaa.

Terveenä kotiin -kampanja kohdistuu kaikkiin työntekijöihin, koska muutos lähtee yksilöistä. Se pitää sisällään työturvallisuushavaintoja, Läheltä piti -pahvimiehiä ja -videoita sekä paljon tiedottamista. Kulttuurimuutoksen saavuttaminen on hidasta ja saavutetut muutokset häviävät nopeasti, ellei niitä pidetä yllä aktiivisesti.

– Kampanja ulottuu myös vapaa-aikaan, sillä Millog on antanut talviaikaan työntekijöille hiekkasäkkejä liukkautta torjumaan ja jouluna annettiin nastakengät koko henkilöstölle, kertoo Jari Kankainen Siikakankaan korjaamotiloissa.

Yksikön päällikkö Jari Kankainen vastaa Siikakankaan korjaamon lisäksi Hattulassa, Santahaminassa (Helsingissä) ja Libanonissa sijaitsevista korjaamoista. Siikakankaan korjaamo on hyvällä tasolla työturvallisuuden kannalta. Siellä toiminta perustuu 6S-filosofiaan.

Jari Kankainen kertoo olevansa erittäin tyytyväinen korjaamopäällikkö Hannu Inkisen ja asentajien panostukseen kuudennen ässän saavuttamisessa. Korjaamoa kehtaa esitellä muillekin, hän toteaa.

Läheltä piti -mies on työntekijänä luotettava ja hyväntahtoinen, mutta hieman huolimaton ja toisinaan suorastaan tohelo. Hänen ensisijaisena tehtävänään on muistuttaa siitä, kuinka Millogilla ei tule ajatella ja toimia. Läheltä piti -videoita voi katsella Millogin Youtube-kanavalla. Läheltä piti -miehen kanssa samassa kuvassa on Hannu Inkinen ja Jari Kankainen Siikakankaan huoltohallissa, jossa työskennellään 6S-filosofiaa noudattaen.

Työturvallisuushavainnoilla turvallisuus rutiiniksi

Vuonna 2018 työturvallisuuteen liittyvää viestintää ja raportointia tehostettiin, työturvallisuushavainnot lisättiin tulospalkkiokriteereiksi, koska rahallinen palkinto kannustaa tekemään havaintoja. Mitä enemmän havaintoja tehdään, sitä paremmin työturvallisuus muodostaa joka päiväisen toimintatavan ja sitä enemmän pystytään myös epäkohtia korjaamaan.

Jari Kankainen kertoo, että Millogilla luokitellaan työturvallisuushavainnoksi työssä, työympäristössä tai työolosuhteissa havaitut asiat tai tilanteet, joissa on vahingon sattumisen mahdollisuus. Myös pienet tapaturmat luokitellaan työturvallisuushavainnoiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi pienet nirhamat, joiden vuoksi ei tarvitse käydä lääkärissä. Havainnoilla arvioidaan työpaikan riskejä ja tehdään työstä turvallisempaa.

– Meillä kiinnitetään erityistä huomiota tilojen siisteyteen, järjestykseen ja järjestyksen ylläpitämiseen. Tavoitteena on saada työtapaturmien määrä järjestelmällisesti pienemmäksi seuraavien vuosien aikana. Tapaturmien syntymistä voidaan ehkäistä jo ennalta havainnoimalla mahdolliset vaarat ja tekemällä korjaavat toimenpiteet viipymättä, Jari toteaa.

Ennakointi on kaiken a ja o.

– Pyrimme ennakointiin määräyksillä ja sillä että käytämme muun muassa Comatecin kaltaisia toimijoita tekemään tutkimusta työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, joita emme itse huomaa. Hyviä vinkkejä olemmekin saaneet, Jari toteaa.

– Turvallisuuspuutteet ovat havaittavissa usein jo paljon ennen tapaturmaa. Hyvä turvallisuuskulttuuri estää tehokkaasti vaaratilanteita ja kehittää positiivisia työturvallisuuskäytäntöjä, kuten työergonomiaa ja apuvälineiden käyttöä. Hankintojen toteuttaminen vaatii usein huolellista esiselvittelyä ja suunnittelua. Esimerkiksi turvalaitteiden hankinnassa täytyy ottaa huomioon myös erilaisten tilojen vaatimukset ja muiden toimintojen sijoittelu.

– Comateciltä olemme saaneet työturvallisuudessa apua työmenetelmien kehittämiseen ja aputyövälineiden suunnitteluun. Comatec on tehnyt Hattulassa työturvallisuuskartoituksen ja kartoittanut muun muassa mihin tarvitaan suojakaiteita. Comatec on myös suunnitellut ne meidän vaatimusten mukaan sekä laskenut lujuudet ja katsonut, että kaiteet täyttävät normit.

Työturvallisuudessa lähdetään perusasioista

Tärkein asia on oikeastaan se, että ihmisille on pyritty saamaan oikeanlainen ajattelumalli. Moni tapaturma tapahtuu varomattomuuden tai ajattelemattomuuden seurauksena. Työturvallisuudessa lähdetään perusasioista. Työhön tarkoitettuja työvälineitä ja suojaimia tulee käyttää. Pitää noudattaa ohjeita, huolehtia työvälineiden kunnosta ja työpaikan siisteydestä. Tuumaustaukojakin on hyvä olla, sillä haaverit voidaan ennaltaehkäistä suunnittelulla.

Terveenä kotiin useammin

Työturvallisuushavaintojen määrä on noussut huomattavasti kampanjan aikana. Havaintojen määrä on vuonna 2019 nelinkertainen vuoteen 2018 verrattuna ja samanaikaisesti työtapaturmat ovat vähentyneet noin 60 prosenttia.

Millogin työntekijät menevät nyt useammin terveinä kotiin.

 

 

TEKSTI Taina Syrjänen
KUVAT Taina Syrjänen