Linja-autossa penkillä on väliä

Comatec mukana uuden penkin suunnittelussa

Khimaira Oy on Pohjoismaiden johtava linja-autopenkkien valmistaja, jolla on pitkä kokemus alan vaatimuksista ja asiakkaiden muuttuvista tarpeista. Comatec hallitsee hyötyajoneuvojen mekaniikkasuunnittelun, joten yhteistyö penkkisuunnittelussa Khimairan kanssa on luontevaa. Meneillään oleva penkkisuunnitteluprojekti on myös hyvä esimerkki, miten Comatec pystyy hyödyntämään toimistojensa välistä yhteistyötä.

Omissa istuimissaan Khimaira panostaa tuotteen keveyteen ja mitoitukseen, ergonomiaan sekä kestävyyteen. Erityisesti huomiodaan matkustajien käyttäjäkokemus ja matkustusmukavuus.

Kalannissa toimiva Khimaira Oy valmistaa istuimia ja verhoiluosia ajoneuvoteollisuudelle, raidekalustoon, sotilasajoneuvoihin ja veneiden valmistajille. Khimaira toimittaa istuimia kotimaahan ja muualle Eurooppaan. Yli puolet sen tuotannosta menee vientiin.

Pohjoismaiden johtavana linja-autopenkkien valmistajana Khimairalla on pitkä kokemus alan vaatimuksista ja asiakkaiden muuttuvista tarpeista. Khimaira on rakentanut toimintansa vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Se luo perustan koko toimintamallille. Asiakkaiden kovia laatuvaatimuksia ja annettuja kriteereitä noudatetaan niin pienissä kuin suurissakin tilauserissä.

Erityishuomio käyttäjäkokemuksessa, matkustusmukavuudessa ja turvallisuudessa

Linja-autoteollisuuden tuotteisiin kuuluvat Khimairan omien mallistojen matkustajapenkit, linja-autojen sisäverhoilut, verhot ja erikoisistuimet. Omien mallien lisäksi iso osa asiakkaista suunnittelee penkkimallinsa itse, mutta on antanut tuotteen toteuttamisen kokonaisuutena Khimairalle.
Omissa istuimissaan Khimaira panostaa tuotteen keveyteen ja mitoitukseen, ergonomiaan sekä kestävyyteen. Erityisesti huomioidaan matkustajien käyttäjäkokemus ja matkustusmukavuus.

– Comatec tekee Khimairan kanssa yhteistyötä muun muassa suunnittelemalla uutta penkkimallia. Penkki suunnitellaan viimeistellyksi tuotteeksi suurtuotantomenetelmiin sopivaksi, jolloin sen hinta saadaan samalla optimoitua. Linja-autojen valmistamisessa nimittäin penkkitilaus on alustan jälkeen kallein hankinta, suunnittelupäällikkö Andrei Kotliar Comatecilta kertoo.

– Penkki on linja-autoissa keskeinen osa, koska matkustaja on konkreettisesti kosketuksissa juuri siihen koko matkan ajan ja penkit ovat lisäksi käytännössä matkustajan silmiensä edessä. Penkkisuunnitteluun kannattaa siis panostaa.

– Khimairalle suunnittelemamme penkin prototyyppi esiteltiin hiljattain Bus World -messuilla, jossa se sai positiivisen vastaanoton erityisesti ergonomiastaan. Meille, kuten myös Khimairalle, matkustajakokemus on tärkeää, Andrei toteaa.

– Turvallisuuttakaan ei sovi unohtaa. Istuimia koskevat turvallisuusvaatimukset on kuvattu Yhdistyneiden kansakuntien talouskomission julkaisemissa E-säännöissä. Näissä on määritelty tarkat turvallisuuskriteerit sekä testimenetelmät niiden toteamiseksi. Istuinten suunnittelun kannalta erityisen haastavaa on se, että säännöissä vaaditaan toisilleen vastakkaisia ominaisuuksia. Toisaalta penkin pitää olla luja mutta toisaalta joustava.

Testaus on tärkeä osa penkkisuunnittelua

– Penkkisuunnitteluun liittyy olennaisena osana penkin simulointi ja testaus, jolla E-sääntöjen vaatimukset varmistetaan. Testit tehdään meidän omissa tiloissamme itse suunnitellulla testilaitteistolla. Kaikki on tehty tarkasti vaatimusten mukaisesti ja voimme tehdä myös viranomaishyväksyntätestit täällä, kunhan kutsumme paikalle akkreditoidun laboratorion edustajan valvomaan suoritusta, Andrei kertoo.

– Linja-autoon tarkoitettujen istuinten erityispiirteenä esimerkiksi henkilöautoihin verrattuna on se, että turvavyöt kiinnitetään kokonaan istuimeen. Istuimen rungon pitää tämän vuoksi olla riittävän luja, jotta se voi ottaa vastaan turvavöihin onnettomuustilanteessa kohdistuvat suuret voimat. Toisaalta jos törmäystilanteessa istuimen takana oleva matkustaja paiskautuu istuinta vasten, istuimen pitää vaimentaa tätä iskua. Tällä tavalla pyritään ehkäisemään matkustajien vammautumista. Näiden vaatimusten sovittaminen yhteen on vaativaa ja edellyttää paljon testausta. Tyypillisesti matkustajaistuinten kehitysprojekteissa joudutaankin käyttämään paljon prototyyppejä.

– Simuloinnilla voidaan vähentää testauksen tarvetta. Riittävän totuudenmukaisen simulointimallin mallintaminen on erittäin vaikeaa istuimen merkittävien muodonmuutosten vuoksi. Comatecilla on nyt paneuduttu tähän ongelmaan venymäliuska-analyysin avulla. Testattavat istuinprototyypit varustetaan venymäliuskoilla, joilla saadaan huomattavasti kattavampi kuva istuinprototyypin käyttäytymisestä testeissä. Simulointimallia hienosäädetään tulosten avulla, jolloin tulokset vastaavat paremmin todellisuutta. Tällä tavalla jokainen testi palvelee sekä istuinrungon että simulointimallin kehitystä. Projektissa saatua simulointiosaamista voidaan varmasti käyttää hyväksi myös tulevissa projekteissa.

Toimipaikkojen välistä yhteistyötä asiakkaan eduksi

bus seat desing team

Kuvassa vasemmalta projektin suunnittelutiimin jäsenet: Suunnittelupäällikkö Andrei Kotliar, mekaniikkasuunnittelija Minja Pönni, lujuuslaskija Niko Finska ja mekaniikkasuunnittelija Jarno Suurjärvi. Taustalla testipukki, jolla voidaan tehdä viranomaisenkin hyväksymää testausta.

– Tämä penkkiprojekti on ollut hyvä osoitus siitä, miten helposti Comatec pystyy yhdistämään eri toimistoilta löytyvää erityisosaamista. Kun Comatecin suunnitteluprosessi on sama joka toimistolla ja jokaisen suunnittelijan kohdalla, toimistojen välinen yhteistyö on helppoa, Andrei kertoo.

– Tässä projektissa hyödynsimme Turun toimiston vankkaa hyötyajoneuvotoimialan mekaniikkasuunnittelun osaamista ja Kuopion toimiston lujuuslaskennan ja simuloinnin osaamista. Paras osaaminen venymäliuskamittauksesta löytyy puolestaan Tampereen toimistolta.

– Tähän projektiin osallistuvat mekaniikkasuunnittelijat Minja Pönni ja Jarno Suurjärvi Turusta. Lujuuslaskennan ja simulointimallin osalta mukana on myös lujuuslaskija Niko Finska Kuopion toimistolta. Venymäliuskamittauksen tukena ovat suunnittelupäällikkö Suvi Petäjäjärvi ja testausasiantuntija Marko Ylinen Tampereelta.

– Teimme Turussa testipukissamme vetotestin penkin rungolle ja Niko tuli sitä varten paikanpäälle Turkuun. Testasimme riittääkö prototyypin rungon lujuus ja antaako rungon selkänoja tarpeeksi myöten tietyllä voimalla. Samalla tarkistimme vetoliuskojen avulla tiettyihin pisteisiin kohdistuvat todelliset jännitykset. Säädämme simulointimallia saamiemme tulosten mukaan. Myös penkin rakennetta viilataan testitulosten perusteella.

Yhteistyötä myös toimittajien kanssa

– Teemme yhteistyötä mielellämme myös tulevien toimittajien kanssa ja otamme heidät mukaan varhaisessa vaiheessa, jolloin pystymme huomioimaan suunnittelussa eri komponenttien, esimerkiksi muoviosien, valmistuksen vaatimukset. Näin saamme optimoitua tulevaa valmistusta paremmin, huomaamme ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lopputuloksesta tulee asiakkaalle paras mahdollinen, Andrei toteaa.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN