Ympäristöpalvelut

Suunnitelmallisilla ympäristöratkaisuilla menestyksekkäämpää liiketoimintaa

Tarjoamme tukea ympäristöasioiden hallintaan ja ympäristönsuojelun tason parantamiseen ympäristöjohtamisen ja kiertotalouden keinoin. ​Autamme asiakasta toteuttamaan kestävän kehityksen ympäristönäkökulmaa elinkaariajattelun mukaisesti ja vähentämään toimintansa aiheuttamaa ympäristökuormitusta.​ Annamme uusia näkökulmia ympäristömyötäiseen toimintaan ja tarjoamme konkreettisia ideoita tulosten hyödyntämiseen liiketoiminnan jatkuvassa parantamisessa.​

Hyödynnämme toiminnassamme ISO 14000 –sarjan ympäristöjohtamisen työkaluja ja –tekniikoita sekä hyväksi todettuja kiertotalouden ratkaisuja.​ Tärkeänä työvälineenä toimii myös elinkaariarviointi (LCA = Life Cycle Assessment), jonka avulla pystymme tuottamaan analysoitua tietoa päätöksenteon tueksi.​ Suurin osa ympäristövaikutuksista määräytyy jo suunnitteluvaiheessa. Siksi haluammekin edistää ympäristönäkökulmien huomioimista tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa.​

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöjärjestelmä (ISO 14001)

 • Tarjoamme tukea ympäristöjärjestelmän rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen.

Elinkaariarviointi (ISO 14040 & ISO 14044)

 • Teemme ympäristövaikutusten arviointeja tuotteiden ja prosessien elinkaaren ajalta.
 • Elinkaariarviointi on osa Comatecin Elinkaaritukea

Ympäristö- ja kemikaalilainsäädäntö

 • Autamme sitovien velvoitteiden tunnistamisessa, ympäristö- ja kemikaalilainsäädännön tulkinnassa ja vaatimusten täyttämisessä.
 • Osaamiseemme kuuluu mm. SCIP-tietokanta, REACH-asetus, EU-direktiivit ja kansallinen ympäristölainsäädäntö

Ympäristöviestintä ja –raportointi

 • Autamme keräämään tietoa ympäristöviestintää varten ja toteuttamaan suunnitelmallisia ympäristöviestintäratkaisuja.
 • Palveluihimme kuuluvat mm. ympäristöviestintästrategian ja -prosessien kehittäminen (EN ISO 14063), kasvihuonekaasupäästöjen laskenta ja raportointi (EN ISO 14064 –ISO/TR 14069), ympäristömerkinnät ja -selosteet (mm. EN ISO 14025 + EPD, EN 14067 – CFP) ja ympäristöraportointi (mm. CSRD)

EPD = Environmental Product Declaration
CFP = Carbon Footprint of Products
CSRD= Corporate Sustainability Reporting Directive

Kiertotalous

Circularity – Kiertotalouden mittarit / Materiaalivirtojen arviointi

 • Kiertotalous mahdollistaa kestävämpien ratkaisujen luomisen kustannustehokkaasti
 • Autamme tuotteen kiertotalouteen liittyvien mittareiden kehittämisessä
 • Tarkastelemme energia- ja massataseita, esim. kierrätetyn materiaalin käyttö valmistuksessa sekä itse tuotteen kierrätettävyys
 • Yhdistettynä LCA-palveluun pystymme tutkimaan tuotteen kiertotalousprofiilin ympäristövaikutuksia

Design for Environment – Ympäristömyötäinen suunnittelu 

 • Merkittävä osa ympäristövaikutuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa. Ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun avulla voidaan tehokkaasti vähentää tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.
 • Tarjoamme käytännön ratkaisuja ympäristönäkökohtien sisällyttämiseksi osaksi suunnitteluprosessia. Lisäksi koulutamme suunnittelijoita ymmärtämään omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristökuorman vähentämiseksi.

Elinkaaren päätepisteen ratkaisut

 • Pystymme löytämään tuotteiden ympäristölle vähiten haitallisimman elinkaaren päätepisteen.
 • 4R konseptin käytäntö – Reduce, re-use, recycle, recover

Comatec Mobility

Juha Hakanen

Safety and Compliance

Engineering Manager

+358 443071832

Comatec Mobility Finland

Risto Poutala

Expert Services

Business Unit Manager

+358 44 383 4040