Projektipalvelut

Projektipalvelut – kokonaisuus hallinnassa

Projektien kompleksisuus ja kansainvälinen toimintaympäristö edellyttävät laaja-alaista osaamista ja tuntemusta eri toimialojen erityispiirteistä sekä projektien hallinnasta. Projekti- ja työmaapalvelumme tarjoavat teknologiateollisuuden toimijoille osaamista ja osaajia projektitoiminnan johtamiseen sekä erilaisten investointihankkeiden toteutukseen, kuten tuotantolaitosten automatisointiin, modernisointiin ja kunnossapitoon – jopa kokonaistoimitukseen asti.

Palveluissamme yhdistyvät asiantuntijoidemme vahva suunnittelu- ja projektiosaaminen ja projektien toimitukseen ja valvontaan liittyvä liiketoimintaymmärrys. Palvelumme helpottavat asiakkaidemme projektien ja investointihankkeiden sujuvuutta, sillä Comatecin kokeneiden asiantuntijoiden avulla asiakkaat voivat keskittyä projektin ydintoimintoihin. Projekti- ja työmaapalvelut muodostavat jatkumon toimitusprojektin suunnitteluvaiheen jälkeen aina projektin lopputoteutukseen ja valmistumiseen asti.

Kun taustalla on koko Comatec Groupin vahva suunnitteluosaaminen ja kokemus investointihankkeista, pystymme alihankkijana tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisimman kannattavia, kunkin projektin tarpeiden mukaan räätälöityjä kokonaisuuksia. Samalla tuomme ulkopuolista näkemystä ja kehitysideoita asiakkaamme projektitoimintaan.

Projektijohtamisen palvelut

 • Investointi- ja tuotekehityshankkeiden projektointi
 • Projektijohtopalvelut
 • Projektisuunnittelu ja -seuranta
 • Projektin tukipalvelut
 • Projektikoulutukset
 • Ajan-, kustannusten ja  riskienhallinta sekä muut selvitykset

Miten toimimme

• Projektiasiantuntija käyttöösi tarvekartoituksen mukaisesti
• Asiantuntija työskentelee tarvittaessa asiakkaan tiloissa ja asiakkaan työnjohdon alla
• Tarvittaessa saat meiltä myös SITE-palvelut

Lue lisää: Projektijohtamisen palvelut -esite 

SITE-palvelut

 • Asennusvalvonta
 • Asennusjohtaminen
 • Työmaajohtaminen
 • Työmaan- ja toimituslogistiikan hallinta
 • Testaus- ja käyttöönottopalvelut
 • HSE-palvelut
 • QA/QC-palvelut

Miten toimimme

 • Oikeanlainen asiantuntija ja laajuus tarvekartoituksen mukaisesti
 • Asiantuntija työskentelee projektikohteessa ja raportoi asiakkaalle

Lue lisää: SITE-palvelut -esite