Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa i bezpieczeństwo produktu

Inżynieria bezpieczeństwa i bezpieczeństwo produktów to obszary, w których Comatec posiada wszechstronną wiedzę specjalistyczną opartą na szczególnych cechach różnych branż. Posiadamy kompleksową wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem. To pozwala nam profesjonalnie ocenić, jakie rozwiązania najlepiej wprowadzić w urządzeniach i produktach naszych klientów.

Bezpieczeństwo produktu odgrywa kluczową rolę w projektowaniu wyposażenia technicznego. W Comatec pomagamy Ci rozbudować zasady z tego obszaru, przez co minimalizujemy ryzyko na wszystkich etapach projektowania, jak również w już istniejących maszynach lub urządzeniach. Bezpieczeństwo podlega wielu prawom i przepisom, których ściśle się trzymamy.

Poza bezpieczeństwem produktu, ważne jest, aby bezpieczne było również miejsce pracy. Jest to korzystne zarówno dla firmy, jak i dla pracowników. Zmniejszenie tu ryzyka związanego z  bezpieczeństwem obniża liczbę nieobecności związanych z problemami zdrowotnymi, poprawia wydajność oraz satysfakcję pracowników. Oferowane przez Comatec szkolenia w tym zakresie zapewniają aktualną wiedzę na temat wymogów i ich praktycznego wprowadzenia.

Dodatkowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa produktów stawia uwzględnienie środowiska pracy. Bezpieczeństwo pożarowe i chemiczne oraz obowiązujące w związku z nimi przepisy, a także obowiązkowe oznakowanie CE produktów Europejskiego Obszaru Gospodarczego wymagają specjalistycznej wiedzy w zakresie dyrektyw. W Comatec znamy obowiązki i wytyczne Ustawy o ochronie środowiska 527/2014 i oznakowania CE.

Bezpieczeństwo maszyn

 • Maszyny produkcyjne
 • Linie produkcyjne i odcinki zautomatyzowane
 • Modernizacja bezpieczeństwa maszyn
 • Maszyny importowane
 • Maszyny produkowane na własny użytek
 • Oprzyrządowanie do podnoszenia
 • Przeglądy bezpieczeństwa
 • Definiowanie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa produktów
 • Pomoc w wejściu na rynek
 • Sprawdzanie i przygotowywanie dokumentów, takich jak:
  • Instrukcja obsługi
  • Ostrzeżenia
  • Ocena ryzyka
  • Oceny zgodności
  • Deklaracja zgodności

Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Metody oceny ryzyka i zarządzania nim
 • Metody oceny zgodności
 • Tworzenie procesu bezpieczeństwa produktu dla firmy
 • Metody zarządzania odpowiedzialnością za produkt
 • Zarządzanie projektem dla zgodnego produktu, wsparcie i szkolenie
 • Analiza systemu, np. dla bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • Przygotowanie i kompilacja dokumentacji bezpieczeństwa produktu
 • Dokumenty wymagane do oznakowania CE
 • Podręczniki i pozostała dokumentacja techniczna

 

 

Wymagania bezpieczeństwa dla pojazdów

Homologacja pomaga we wprowadzeniu dowolnego pojazdu silnikowego lub przyczepy na rynek oraz w swobodnej wymianie pojazdów w UE. Aby pojazd mógł zostać zatwierdzony do użytku w ruchu drogowym, musi spełniać wymagania w każdym obszarze (np. hamulce, światła itp.)

Warunki dotyczące pojazdów silnikowych podane są zarówno w przepisach krajowych, jak i unijnych oraz przepisach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Inżynierowie Comatec pomagają w określeniu wymagań dla Twojego typu pojazdu. Posiadamy szczególnie duże doświadczenie, jeśli chodzi o wymagania dla autobusów, ciągników oraz przyczep rolniczych i leśnych.

Oznakowanie CE produktu

 • Nowe maszyny
 • Importowane maszyny
 • Stare maszyny, dla których zostało zmienione zastosowanie
 • Inne produkty, dla których wymagane jest oznakowanie CE

Bezpieczeństwo pracy

 • Oceny ryzyka zawodowego: ocena ryzyka dla całego miejsca pracy lub pojedynczego stanowiska
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pracy, jak np. konsultacje dotyczące dróg ewakuacyjnych i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy dla danego stanowiska
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dostosowane do wymagań Twojej firmy

Bezpieczeństwo środowiska

 • Ocena ryzyka dla środowiska
 • Doradztwo w zakresie recyklingu
 • Badanie kategorii odpadów wytwarzanych w zakładzie i planowanie ich recyklingu
 • Szkolenie personelu w zakresie bezpieczeństwa

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa operacyjnego i jednostek zrobotyzowanych

Wykorzystując znormalizowane procesy i metody oceny, zapewniamy niezawodność i bezpieczeństwo systemów automatyki bezpieczeństwa. W ramach procesu projektowania Comatec powstają procedury bezpieczeństwa dla stanowisk zrobotyzowanych.

Bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe

 • Ocena ryzyka chemicznego, na przykład, jako części oceny bezpieczeństwa pracy lub ryzyka środowiskowego
 • Obliczanie współczynnika: określa obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie podjętych przygotowań
 • Tworzenie dokumentu zasad działania, raportu bezpieczeństwa i wewnętrznego planu ratunkowego
 • Konsultacje chemiczne: na przykład interpretacja kart charakterystyki
 • Plan bezpieczeństwa pożarowego i plan ratunkowy zgodnie z obowiązkami określonymi w ustawach i rozporządzeniach.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

 • Konstrukcja maszyny zgodnie z wymogami oznakowania CE
 • Szkolenia związane z dyrektywami i normami
 • Szkolenie personelu pracującego z maszynami
 • Szkolenie personelu zaopatrzeniowego
 • Szkolenia dostosowane do życzeń i wymagań klienta

 

Potrzebujesz więcej informacji? Otwórz formularz i nas zapytaj!

Skontaktuj się z nami

 • Przesyłając ten formularz, zgadzasz się, na przetwarzanie i przechowanie Twoich informacji w naszym rejestrze marketingowym i rejestrze interesariuszy. Więcej informacji na temat korzystania z rejestru można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Comatec Poland

Elżbieta Helminen

CEO

Comatec Poland sp. z o.o.

+48 603 066 160