Testowanie

Efektywne usługi testowania gwarantują niezwodne produkty wysokiej jakości

Testy można wykorzystać do oceny i weryfikacji jakości projektu i samego produktu, a także do oceny zgodności z wymaganiami stawianymi systemom w produkcie końcowym. Przy wprowadzaniu nowości testowane są: komponenty, podsystemy, systemy oraz prototypy. Już podczas projektowania testowanie pomaga wyeliminować problemy techniczne, co zmniejsza ogólne koszty i zwiększa zadowolenie klienta. Zapewnia ono również, że produkt końcowy jest właściwy do planowanego zastosowania, niezawodny jak i wysokiej jakości.  W ramach usługi testowania specjaliści Comatec udzielają wskazówek dotyczących wykonywania pomiarów, a także mierzą funkcjonalność, optymalne warunki działania i obciążenia produktów klienta.

Usługa testowania Comatec może obejmować pojedynczą wizytę testową z przygotowaniem raportów lub kompletny projekt testowy, będący częścią obszernego projektu rozwoju produktu. W ramach usługi testowania zapewniamy klientowi urządzenia pomiarowe, czujniki i testery odpowiednie dla różnych środowisk operacyjnych.

Sprawozdawczość i zalecenia 

Usługa testowania Comatec zawiera, opracowany przez eksperta, raport podsumowujący z wynikami testów i zaleceniami dla konkretnych działań.

Potrzebujesz więcej informacji? Otwórz formularz i nas zapytaj!

Skontaktuj się z nami

  • Przesyłając ten formularz, zgadzasz się, na przetwarzanie i przechowanie Twoich informacji w naszym rejestrze marketingowym i rejestrze interesariuszy. Więcej informacji na temat korzystania z rejestru można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.