Obsługa, serwis i utrzymanie

Większa skuteczność na wszystkich etapach produkcji

Systematyczna obsługa, serwis i utrzymanie są niezbędne dla wydajnej produkcji. Zgodnie ze starannym planem, wdrożone rozwiązania zapewniają znaczące oszczędności w całym cyklu życia produktu. Grupa Comatec zapewnia usługi i narzędzia, dzięki którym zorganizujesz i wdrożysz działania w kilku obszarach; tworzymy programy konserwacji, znajdujemy rozwiązania problemów i świadczymy usługi “on-call” podczas przestojów i uruchamiania. Przygotowujemy również prewencyjne plany utrzymania, które zabezpieczają działanie urządzeń produkcyjnych i przedłużają ich żywotność.

Usługa planowania utrzymania

Usługa ta opiera się na kompleksowej znajomości obsługiwanych maszyn i systemów oraz ścisłej współpracy z działem projektowym. Nasi eksperci serwisowi opracowują harmonogram usług dla maszyn i urządzeń klienta, lub dla ich całego portfela.

Planowanie utrzymania przez Comatec polega na sporządzeniu planu serwisowego i instrukcji opartych na danych źródłowych. Dane te pochodzą z badań technicznych produktu lub systemu, przeprowadzonych z inżynierem projektu.

Usługa wyszukiwania usterek

Usługa wykrywania usterek Comatec wykorzystuje, w celu znalezienia błędów w maszynie lub sprzęcie, obserwacje klienta i samodzielnie zebrane informacje o problemach w użyciu. W ramach tej usługi przeprowadzana jest analiza rysunków i instrukcji obsługi maszyny jak i pozostałych istotnych dokumentów. Usługa przyspiesza wyszukiwanie usterek, szybką naprawę oraz pozwala na niezwłoczne rozpoczęcie produkcji.

Usługa lokalizacji defektów może być również stosowana, gdy klient chce niezależnej zewnętrznej oceny własnego sprzętu lub produktu, który dostarczył klientowi końcowemu.

Usługa zasobów serwisowych

Usługa zapewnienia zasobów utrzymania oferowana przez Comatec polega na organizacji potrzebnych rezerw, których może zabraknąć w danym miejscu i czasie: na przykład, gdy następuje wyłączenie maszyny dla potrzeb napraw lub modernizacji,  jej uruchomienie lub w czasie wakacji. Usługa jest również wykorzystywana w projektach, w których Comatec był zaangażowany w nadzór i uruchomienie instalacji, a klient chce mieć pewność, że posiada know-how w zakresie konserwacji maszyny, która jest już w użyciu.

Szeroka wiedza Comatec jest wykorzystywana podczas wymagających projektów utrzymania, kalibracji i uruchamiania u klienta. Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie w tej dziedzinie.

Usługi inspekcji wstępnej

Nasz serwis inspekcji wstępnej weryfkuje, czy sprzęt działa prawidłowo, jeszcze przed certyfikowanymi kontrolami urzędowymi. Wstępna inspekcja pozwala na sprawdzenie, jak działa produkt klienta i zapewnia, że maszyna lub urządzenie spełnia wymogi oficjalnej kontroli. Bada również wartości niezawodności, użyteczności i łatwości konserwacji określone w umowie sprzedaży.

Gotowość przez całą dobę

Grupa Comatec i jej partnerzy są gotowi na wezwania przez całą dobę, np. podczas przestojów i uruchamiania. W przypadku wystąpienia problemów, wykwalifikowani eksperci i odpowiedni sprzęt pomiarowy są dostępne dla klienta zgodnie z zapotrzebowaniem. Korzystając z usługi call-out, klient ma pewność, że jest gotowy na wszystkie problemy i unika konieczności oczekiwania na naprawy i wsparcie.

Szybka reakcja na wezwanie służb serwisowych minimalizuje inne zakłócenia w firmie i przywraca maszynę lub wyposażenie z powrotem do pracy lub produkcji, tak szybko, jak to możliwe.

Potrzebujesz więcej informacji? Otwórz formularz i nas zapytaj!

Skontaktuj się z nami

  • Przesyłając ten formularz, zgadzasz się, na przetwarzanie i przechowanie Twoich informacji w naszym rejestrze marketingowym i rejestrze interesariuszy. Więcej informacji na temat korzystania z rejestru można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.