Zarządzanie cyklem życia produktu

Wsparcie w całym cyklu życia produktu

Zarządzanie cyklem życia produktu gwarantuje, że system spełnia wszystkie wymagania dotyczące niezawodności, użyteczności, obsługiwalności i bezpieczeństwa. Wspiera to planowanie kosztów eksploatacji oraz utrzymania. Takie podejście ułatwia, już w fazie opracowywania produktu, wykrywanie braków związanych z bezpieczeństwem i niezawodnością działania.

Wysoko wykwalifikowane wsparcie Comatec w zakresie cyklu życia produktu pomaga w przeprowadzaniu wymagających przedsięwzięć, porównaniu alternatywnych rozwiązań oraz przy składaniu i porównywaniu ofert. Firma jest z klientem od momentu konceptu, poprzez zaopatrzenie w materiały, aż po obsługę posprzedażową.

Zarządzanie cyklem życia produktu klienta przez Comatec

Przegląd niezawodności RAMS

Analizy

Obliczenia kosztów cyklu życia

Przeprowadzane przez ekspertów Comatec obliczenia kosztów cyklu życia produktu(LCC) uwzględniają koszty w kompletnym cyklu, od zakupu po utylizację.

Plany wsparcia cyklu życia produktu

Specjaliści Comatec niezawodnie i skutecznie wdrażają plany wsparcia, np. dla systemu utrzymania czy operacyjne, na cały okres, przez który produkt znajduje się ma rynku.

Pomagamy naszym klientom również w zarządzaniu bezpieczeństwem.

Potrzebujesz więcej informacji? Otwórz formularz i nas zapytaj!

Skontaktuj się z nami

  • Przesyłając ten formularz, zgadzasz się, na przetwarzanie i przechowanie Twoich informacji w naszym rejestrze marketingowym i rejestrze interesariuszy. Więcej informacji na temat korzystania z rejestru można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.