Zarządzanie cyklem życia produktu

Wsparcie w całym cyklu życia produktu

Zarządzanie cyklem życia produktu gwarantuje, że system spełnia wszystkie wymagania dotyczące niezawodności, użyteczności, obsługiwalności i bezpieczeństwa. Wspiera to planowanie kosztów eksploatacji oraz utrzymania. Takie podejście ułatwia, już w fazie opracowywania produktu, wykrywanie braków związanych z bezpieczeństwem i niezawodnością działania.

Wysoko wykwalifikowane wsparcie Comatec w zakresie cyklu życia produktu pomaga w przeprowadzaniu wymagających przedsięwzięć, porównaniu alternatywnych rozwiązań oraz przy składaniu i porównywaniu ofert. Firma jest z klientem od momentu konceptu, poprzez zaopatrzenie w materiały, aż po obsługę posprzedażową.

Pomagamy naszym klientom również w zarządzaniu bezpieczeństwem.

Wpływ na środowisko

Ocena cyklu życia (LCA – Life cycle assessment)

  • Ocena wpływu na środowisko w cyklu życia produktu/procesu
  • EPD (Environmental Product Declaration) jest możliwa do sporządzenia na podstawie LCA.

Dzięki zmniejszeniu wpływu na środowisko można rozwijać procesy i odkrywać nowe rynki.

Bycie prekursorem i firmą przejrzystą w kwestiach środowiskowych daje przewagę konkurencyjną.

Zgodność

Zapewnienie, że wymagania dla wyrobu mogą być spełnione.

Główne analizy to:

  • RAMS (Reliability – Availability – Maintainability – Safety)
  • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).

Dzięki zastosowaniu tych analiz można zidentyfikować krytyczne efekty usterek, oraz aspekty wpływające na niezawodność, takich jak konieczność konserwacji.

Koszty całkowite

LCC (Life Cycle Cost)

  • Uwzględnia koszty systemowe w sposób planowy

Połączenie analizy RAMS z kalkulacją LCC umożliwia rozpoznanie realizacji najkorzystniejszych pod względem kosztów całkowitych.

Oprócz oszczędności w kosztach cyklu życia, wzrasta niezawodność systemu.

Użytkowanie i konserwacja

MAC (Maintenance Allocation Chart)

Optymalizacja magazynów części zamiennych i ich zamówień pozwoli na zmniejszenie kosztów.

RCM (Reliability Centered Maintenance)

Proaktywne utrzymanie w sposób efektywny kosztowo, co umożliwia doskonałą dostępność i zadowolenie klienta.

Potrzebujesz więcej informacji? Otwórz formularz i nas zapytaj!

Skontaktuj się z nami

  • Przesyłając ten formularz, zgadzasz się, na przetwarzanie i przechowanie Twoich informacji w naszym rejestrze marketingowym i rejestrze interesariuszy. Więcej informacji na temat korzystania z rejestru można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.