Obliczenia techniczne i analizy

Obliczenia wspierające proces rozwoju produktu

Obliczenia techniczne są kluczowym elementem projektów maszyn, urządzeń i procesów Comatec. Badając wytrzymałość, trwałość, sztywność i ruch konstrukcji oraz siły oddziałujące, uzyskujemy ważne informacje, pomocne w zrozumieniu procesu rozwoju produktu oraz wspierające podejmowanie decyzji. Połączenie obliczeń i projektu gwarantuje lepszy rozwój produktu, jego podniesioną funkcjonalność oraz zwiększone bezpieczeństwo.

W Comatec obliczenia techniczne i wytrzymałościowe są zasadniczą częścią usług oferowanych w wielu dziedzinach. Używamy oprogramowania ANSYS i RFEM oraz Rocky. Oprogramowanie pozwala na analizę problemów liniowych i nieliniowych.

Zapoznaj się również z naszą usługą dokumentacji technicznej.

 

Usługi obliczeń wytrzymałościowych

 • Analiza statyczna
 • Analiza wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji
 • Częstotliwości drgań wlasnych
 • Analiza w domenie czasów
 • Analiza termiczna
 • Analiza sejsmiczna
 • Optymalizacja topologiczna konstrukcji
 • Szkolenia
 • Analiza uszkodzeń
 • Programy: (Ansys, RFEM)

Usługi obliczeń dynamiki płynów

 • Pola przepływu
 • Pola ciśnień
 • Transfer ciepła
 • Erozja
 • Wielofazowość
 • Prędkości cząstek / czasy retencji / rozkłady
 • Spalanie
 • Aerodynamika
 • Programy: (Ansys Fluent)

Symulacje elektromagnetyczne

 • Pola elektryczne i magnetyczne
 • Systemy niskiej i wysokiej częstotliwości
 • Projektowanie siłowników i silników
 • Straty, siła, ruch
 • Rezystancja, pojemność, indukcyjność
 • Prądy wirowe/indukcyjne
 • Nasycenie magneticzne
 • Sprzężenie zwrotne ciepła
 • Optymalizacja parametryczna
 • Programy: (Ansys Maxwell)

Obliczenia DEM

 • Rozkład cząstek i prędkości
 • Obszary problemowe przepływu materiału
 • Obciążenia ciśnieniowe dla obliczeń wytrzymałościowych
 • Wpływ kształtu cząstek
 • Programy: (Rocky)

Symulacja światła (Speos)

 • Intensywność oświetlenia i promieniowania
 • Światło rozproszone  i śledzenie promieni świetlnych
 • Ludzkie widzenie, widzenie maszynowe i ergonomia wizualna
 • Weryfikacja widoczności i pola widzenia

Nasze analizy MES prowadzimy zgodnie z wymaganymi standardami, takimi jak, m.in.:

 • Eurokody
 • DNV
 • NORSOK
 • ANSI/ASCE/IBC
 • FKM
 • IIW
 • DNV, itp.

 Normy:

 • EN 1993: Eurokod 3: “Projektowanie konstrukcji stalowych”
 • EN 1999: Eurokod 9: “Projektowanie konstrukcji aluminiowych”
 • EN 280 “Podesty ruchome przejezdne”
 • EN 12663 “Kolejnictwo – Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych”
 • EN 15227 “Kolejnictwo – Wymagania dotyczące wytrzymałości zderzeniowej dla pojazdów szynowych”
 • EN 15827 “Kolejnictwo – Wymagania dla wózków i układów biegowych”
 • EN 13001 “Dźwignice”
 • EN 13445 “Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe”
 • EN 13814 “Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków”
 • EN 14015 “Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej”
 • EN 15512 “Stalowe statyczne systemy składowania – Regały paletowe o zmiennej konfiguracji”
 • EN 15746 “Kolejnictwo — Tor — Maszyny drogowo-torowe i ich wyposażenie”
 • EN 50341 “Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV”
 • FKM (Forschungskuratorium Maschinenbau) Guideline 7th Edition – “Analytical strength assessment of components in mechanical engineering”
 • IBC 2021 “International Building Code”
 • IIW – “Recommendations for fatigue design of welded joints and components”
 • ASCE 7-16 “Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures”
 • ASME BPVC VIII “Boiler and Pressure Vessel Code – Part VIII”
 • DNV-RP-C204 “Structural design against accidental loads”
 • DNV-ST-E271 “Offshore containers”
 • DNV-ST-E273 “Portable offshore units”
 • DNV-ST-0378 “Standard for offshore and platform lifting appliances”
 • DNV-ST-0126 “Support tructures for wind turbines”
 • DNV-RP-F112 “Duplex stainless steel – design against hydrogen induced stress cracking”
 • DNV-RP-C208 “Determination of structural capacity by non-linear finite element analysis methods”
 • DNV-OS-C101 “Structural design of offshore units”
 • NORSOK N-001 “Structural design”
 • NORSOK N-004 “Design of steel structures”
 • NORSOK R-002 “Lifting equipment”

Potrzebujesz więcej informacji? Otwórz formularz i nas zapytaj!

Skontaktuj się z nami

 • Przesyłając ten formularz, zgadzasz się, na przetwarzanie i przechowanie Twoich informacji w naszym rejestrze marketingowym i rejestrze interesariuszy. Więcej informacji na temat korzystania z rejestru można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Comatec Poland

Elżbieta Helminen

CEO

Comatec Poland sp. z o.o.

+48 603 066 160

Comatec Poland

Dorota Piasecka

Expert Services

Engineering Manager

Comatec Poland sp. z o.o.

+48 575 457 330