Rantotek

Rantotek – ekspert w energetyce

Rantotek specjalizuje się w projektowaniu i modernizacji zakładów różnego typu, w szczególności kotłowni, rurociągów wysokociśnieniowych i zbiorników. Od założenia w 1985 roku, zrealizował ponad sto projektów dla kotłów lub dla elektrowni. Ponadto, drugie tyle projektów modernizacji. Najlepsi eksperci firmy mają nawet czterdzieści lat doświadczenia w rozwoju przemysłu i technologii. Rantotek ma wiedzę na temat wszystkich elementów projektowania kotłów, od obliczeń wydajności i technologii spalania po szczegółowe projektowanie.

Zazwyczaj projekt kotłowni składa się z kilku podprojektów. Podstawowa wiedza Rantotek obejmuje opracowanie procesów, obliczenia termiczne, analizę wytrzymałości i wymiarowanie, inżynierię sprzętu i instalacji, a także ocenę zgodności i związaną z nią dokumentację. W oparciu o te obszary jest tworzony projekt inwestycyjny kotłowni – od decyzji o budowie do uruchomienia. Realizujemy przedsięwzięcia w ścisłej współpracy z naszymi klientami. Oferujemy szeroki zakres usług, od koncepcji pojedynczego podsektora do kompleksowego systemu EPCM, który obejmuje projekt koncepcyjny, projekt podstawowy i szczegółowy.

Know-how i usługi 

Potrzebujesz więcej informacji? Otwórz formularz i nas zapytaj!

Skontaktuj się z nami

  • Przesyłając ten formularz, zgadzasz się, na przetwarzanie i przechowanie Twoich informacji w naszym rejestrze marketingowym i rejestrze interesariuszy. Więcej informacji na temat korzystania z rejestru można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Rantotek Finland

Ilpo Haikonen

Power Plants, Mechanical Engineering

Director, Project Management

+358 44 552 0903

Oucons Finland

Teppo Hiltunen

Conveyors

CEO

+358 44 787 2606