Rozwiązania dla środowiska

Rozwój firmy dzięki zaplanowanym rozwiązaniom dla środowiska.

Zapewniamy wsparcie w zarządzaniu kwestiami środowiskowymi i zwiększaniu efektywności środowiskowej poprzez zarządzanie i gospodarkę cyrkularną. Pomagamy klientom we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju poprzez podejście uwzględniające cykl życia oraz zmniejszające obciążenia środowiskowe. Zapewniamy perspektywy dla bardziej przyjaznych dla środowiska działań i konkretne pomysły na wykorzystanie wyników  w celu rozwoju biznesu.

Korzystamy z narzędzi i technik zarządzania środowiskowego ISO 14000, a także ze sprawdzonych rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej. Innym kluczowym narzędziem jest ocena cyklu życia (LCA), która umożliwia nam tworzenie raportów i analiz wspierających podejmowanie decyzji. Większość wpływu na środowisko jest określona przez nas już na etapie projektowania.

Dlatego rekomendujemy uwzględnianie aspektów środowiskowych w fazie projektowania produktów i usług.

 

Zarządzanie środowiskowe

System zarządzania środowiskowego (ISO 14001)

 • Oferujemy wsparcie w zakresie budowy, utrzymania i rozwoju systemu środowiskowego na zasadach ciągłego doskonalenia.

Ocena cyklu życia (ISO 14040 & ISO 14044)

 • Przeprowadzamy ocenę aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów na środowisko podczas cyklu życia produktów i procesów.
 • Ocena cyklu życia jest częścią wsparcia cyklu życia firmy Comatec.

Legislacja środowiskowa i chemiczna

 • Pomagamy w identyfikacji wiążących zobowiązań, interpretacji przepisów środowiskowych i  dotyczących wymagań chemicznych oraz w spełnieniu tych wymagań.
 • Nasza ekspertyza dotyczy na przykład bazy danych SCIP, rozporządzenia REACH oraz krajowych przepisów dotyczących środowiska.

Komunikacja i sprawozdawczość środowiskowa

 • Pomagamy w gromadzeniu informacji na potrzeby komunikacji środowiskowej oraz we wdrażaniu systematycznych rozwiązań w zakresie tej komunikacji.
 • Nasze usługi obejmują opracowanie strategii i procesów komunikacji środowiskowej (EN ISO 14063), rozliczanie i weryfikację gazów cieplarnianych (EN ISO 14064 -ISO/TR 14069), etykietowanie i deklaracje środowiskowe (np. EN ISO 14025 + EPD, EN 14067 – CFP) oraz raportowanie środowiskowe (np. CSRD).

EPD = Deklaracja środowiskowa produktu
CFP = Ślad węglowy produktów
CSRD = Dyrektywa dotycząca raportowania o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw

Gospodarka cyrkularna

Cyrkularność

 • Gospodarka cyrkularna umożliwia tworzenie bardziej zrównoważonych rozwiązań w sposób opłacalny.
 • Pomagamy w opracowaniu kluczowych miar gospodarki cyrkularnej.
 • Analizujemy bilanse energii i masy, na przykład wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji oraz możliwość recyklingu samego produktu.
 • W połączeniu z usługą LCA, możemy zbadać wpływ na środowisko gospodarki cyrkularnej produktu.

Projektowanie dla środowiska

 • Znaczna część wpływu na środowisko jest określana na etapie projektowania. Projektowanie wyrobów przyjaznych dla środowiska może znacząco zmniejszyć wpływ produktu lub usługi na środowisko w trakcie ich cyklu życia.
 • Oferujemy praktyczne rozwiązania pozwalające uwzględnić aspekty środowiskowe jako część procesu projektowania. Szkolimy również projektantów, aby zrozumieli swój potencjał w ograniczaniu wpływu na środowisko.

Rozwiązania dotyczące końca cyklu życia

 • Potrafimy znaleźć najmniej szkodliwy dla środowiska cykl życia produktów.
 • Koncepcja 4R w praktyce – Reduce, Re-use, Recycle, Recover

Comatec Poland

Elżbieta Helminen

CEO

Comatec Poland sp. z o.o.

+48 603 066 160

Comatec Poland

Dorota Piasecka

Expert Services

Engineering Manager

Comatec Poland sp. z o.o.

+48 575 457 330