Millog

Materiaalin vaihdolla parempi sähkömagneettinen suojaus

Millog vastaa maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapidosta sekä erikseen sovituista ilmavoimien materiaaleista. Millogin tela-ajoneuvon uusi takakori takaa riittävän sähkömagneettisen suojauksen vaativissakin puolustustehtävissä. Takakorin valmistusmateriaalin vaihdolla parannettiin sähkömagneettista suojausta heikentämättä muita käyttöominaisuuksia

Tavoitteet:

  • Kehittää suomalaiseen Sisu NA-110 merkkiseen tela-ajoneuvoon alumiininen takakori alkuperäisen lasikuitukorin tilalle
  • Parantaa korin sähkömagneettista suojausta (EMC) muiden käyttöominaisuuksien heikentymättä

Tulokset:

  • Turvallisuus taattiin varmistamalla, että alumiinikorin lujuus, kiinnitys, istuimet ja turvavöiden kiinnitys sekä ilmanvaihto täyttävät lakien ja asetusten vaatimukset
  • Tela-ajoneuvon maasto-ominaisuudet säilytettiin optimoimalla rakenteiden paino
  • Käyttöominaisuuksien parannettiin 3D-mallien avulla
  • Projektin aikana syntyneet muutokset vaatimuksissa toteutettiin hyvässä yhteisymmärryksessä
"Loppukäyttäjä oli erittäin tyytyväinen tehtyihin laskennallisiin analyyseihin. Yhteistyö sujui hyvin ja projektin aikana tapahtuneet muutokset toteutettiin hyvässä yhteisymmärryksessä." – Hannu Sarajärvi, Millog