Millog

Lepsza kompatybilność elektromagnetyczna dzięki zmianie materiału

Firma Millog odpowiada za konserwację materiałów i świadczy usługi cyklu eksploatacyjnego fińskiej armii i marynarce wojennej, jak również siłom powietrznym (w kwestii pewnych uzgodnionych materiałów).  Nowa tylna kabina pojazdów gąsienicowych Millog zapewnia wystarczającą ochronę elektromagnetyczną w większości wymagających działań obronnych.

 

Cele:

  • Opracowanie aluminiowej tylnej kabiny dla fińskiego transportera opancerzonego Sisu NA-110 oraz wymiana oryginalnej kabiny z włókna szklanego.
  • Zwiększenie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) kabiny bez pogarszania jej innych właściwości praktycznych

Wyniki:

  • Bezpieczeństwo zagwarantowano, zapewniając zgodność sztywności i mocowania aluminiowej kabiny, siedzeń oraz pasów bezpieczeństwa, a także wentylacji kabiny, z wszelkimi przepisami.
  • Właściwości jezdne pojazdu gąsienicowego zostały zachowane dzięki optymalizacji ciężaru struktury.
  • Do ulepszenia właściwości funkcjonalnych wykorzystano modelowanie 3D.
  • Zmiany wymagań wynikłe w trakcie projektu zostały wdrożone w duchu dobrej współpracy.
„Użytkownik końcowy był bardzo zadowolony z wykonanych analiz obliczeniowych.  Współpraca przebiegała bez najmniejszych zakłóceń, a zmiany wynikłe w trakcie projektu zostały wdrożone w duchu dobrej współpracy”.– Hannu Sarajärvi, Millog