CAF

Wpływ warunków zimowych na projektowanie taboru kolejowego

Firma CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.) poprosiła Comatec o pomoc w ustaleniu wpływu nordyckich warunków zimowych na strukturę i systemy pociągów z nadwoziem wychylnym, oferowanych do użytku kolei w Szwecji. Po oddaniu do eksploatacji pociągi muszą radzić sobie z ujemnymi temperaturami, lodem, śniegiem i zamieciami w nierzadko trudnych, północnych warunkach.

Cele:

Wyniki:

Grupa Comatec brała już wcześniej udział w przeprowadzeniu podobnych konsultacji dotyczących warunków zimowych dla pociągów lokalnych Sm4 w regionie Helsinki. W projekcie tym producentem pociągów była firma CAF. Grupa Comatec wykonała również podobne konsultacje dotyczące pociągów Sm5 produkowanych przez szwajcarską firmę Stadler Rail.

Studium Grupy Comatec, dotyczące wpływu trudnych warunków zimowych, pomogło hiszpańskiej firmie CAF osiągnąć wiarygodność oferty sprzętu dla kolei szwedzkich.