Posiva

Posiva Oy, firma specjalizująca się w dziedzinie gospodarki odpadami jądrowymi, buduje obecnie składowisko zużytego paliwa jądrowego w skale macierzystej w Olkiluoto, na głębokości około 430 metrów.

Comatec jest odpowiedzialny za maszynę do instalacji kanistrów (CIM) zużytego paliwa jądrowego, a w szczególności za zgodność pojazdu z przepisami, jego bezpieczeństwo, projekt, nadzór nad produkcją, wdrożenie, zarządzanie projektem i zamówieniami z nim związanymi.

Cele i zadania:

  • Było to pierwsze na świecie urządzenie do tego celu, nie można było wzorować się na żadnych wcześniejszych produktach.
  • CIM składa się z innowacji, które musiały obejmować wszystkie główne funkcje.
  • Projekt musiał spełniać surowe wymogi bezpieczeństwa, ponieważ jest to urządzenie podlegające kategorii 3 (TL3) bezpieczeństwa jądrowego.
  • Projekt wymagał nie tylko specjalistycznej wiedzy z zakresu wyposażenia technicznego i technologii pojazdów, ale także zróżnicowanych kompetencji w zakresie zarządzania pracami projektowymi i wymaganiami.

Wyniki:

  • Urządzenie i jego funkcjonalności zostały zaprojektowane dla przestrzeni o wysokości zaledwie 4,1 metra, aby zachować możliwie jak najmniejsze tunele, w celu zaoszczędzenia kosztów, ponieważ tunele zostaną ostatecznie wypełnione gliną bentonitową.
  • Dla zwiększenia bezpieczeństwa pojazd został zaprojektowany z całkowicie elektrycznym układem przeniesienia napędu.
  • Przy wyborze składu akumulatorów kierowano się przede wszystkim bezpieczeństwem pożarowym; praktycznie nie istnieje ryzyko poważnego pożaru akumulatora.
  • Rozmiar baterii został zoptymalizowany tak, aby zapewnić zakończenie utylizacji jednego kanistra na jednym ładowaniu.

 

"Innowacyjność firmy Comatec okazała się doskonała. Osiągnęliśmy takie cele techniczne, których nie można nawet wymagać od każdej firmy projektującej, a może nawet uznać za możliwe." - Jarkko Stenfors, Posiva