Posiva

Maszyna do montażu bloków buforowych z bentonitu dla firmy posiva

W roku 2013 firma Posiva testowała montaż bloków buforowych z bentonitu, używanych do końcowego usuwania zużytego paliwa jądrowego.  Firma Comatec zaprojektowała prototyp specjalnej maszyny do montażu do celów testowych.  Maszyny tego rodzaju nie zbudowano dotąd nigdzie w świecie. Jej zaprojektowanie było dla firmy Comatec jednym z największych projektów rozwoju produktu.

Cele:

  • Na początku procesu projektowania znany był jedynie żądany wynik pracy maszyny oraz związane z tym wymagania techniczne.
  • W przypadku transportowania bloków konieczne jest, by pamiętać o wrażliwości materiałów, takich jak glina bentonitowa, na wilgoć.
  • Docelowy czas montażu ustalono na dwie godziny.
  • Prostota, niezawodność i bezpieczeństwo montażu stanowiły najważniejsze czynniki podczas projektowania prototypu.

Wyniki:

  • Jako że na początku procesu projektowania znane były jedynie żądne wyniki działania maszyny oraz związane z tym wymogi techniczne, w fazie koncepcyjnej projektowania skupiono się na opracowaniu różnych nowatorskich koncepcji i określenie, która z nich jest najlepsza
  • Maszyna montażowa spełnia wymagania dotyczące precyzji, ustanowione dla składowania zużytego paliwa, tym samym zapewniając długoterminowe bezpieczeństwo.
  • Działanie maszyny jest niezawodne w trudnych warunkach miejsca składowania zużytego paliwa.
  • Bogate doświadczenie firmy Comatec pomogło stworzyć nowatorskie rozwiązanie, spełniające wszystkie wymagania.
Zupełnie nowa maszyna firmy Posiva do montażu bloków buforowych z bentonitu zapewnia bezpieczeństwo długotrwałego składowania zużytego paliwa jądrowego.