Sähkö- ja automaatio – Työkoneet ja erikoisajoneuvot

Mekaniikka-, automaatio- ja sähkösuunnittelu ovat Comatecin ydinosaamista. Liikkuvien työkoneiden, erikoisajoneuvojen ja kiskokaluston suunnittelussa nämä nivoutuvat saumattomasti yhteen. Yksikään työkone tai juna ei liiku ilman huolellista sähkö- ja automaatiosuunnittelua. Comatecilla jo kuusi vuotta työskennellyt Janne Hirvonen aloitti uudessa tehtävässään liiketoimintapäällikkönä Sähkö ja automaatio -yksikössä syyskuun puolivälissä vuonna 2014. Hänen osastollaan toimii pääsuunnittelijana Juha Siekkinen ja erikoissuunnittelijana Kai Aarikka. Comatec Groupissa sähkö- ja automaatiosuunnittelijoita on noin 70 ja näistä työkoneiden parissa noin 25 henkilöä.

Comatecin vahvuudeksi on muodostunut työkoneiden, erikoisajoneuvojen ja kiskokaluston suunnitteluosaaminen. Comatecissa suunnitellaan työkoneiden kaikki osa-alueet, kuten teräsrakenteet, voimansiirto, toimilaitteet, hydrauliikka, ohjaamot, sähköistys, automaatio ja ohjelmistot. Työkoneet ja erikoisajoneuvot -toimialalla sähkö ja automaatio kytkeytyy saumattomasti vahvaan mekaniikkasuunnitteluosaamiseen.

– Sähkösuunnittelussa suunnitellaan laitteisto ja sen kytkentä. Tämän päälle tehdään automaatio ja ohjelmointi. Selkeää rajanvetoa näiden välille on vaikea tehdä, toteaa liiketoimintapäällikkö Janne Hirvonen.

Asiakkaat lähtökohtana

– Osastollani tehdään sähkö- ja automaatiosuunnittelua, ohjelmointia ja testausta hyvin monentyyppisille asiakkaille, kertoo Janne Hirvonen.

Automaatio-ohjelmistosuunnittelijana toimiva erikoissuunnittelija Kai Aarikka ja etupäässä sähkösuunnittelijana toimiva pääsuunnittelija Juha Siekkinen ovat tehneet useille asiakkaille monipuolisesti erilaisia projekteja, toteaa Janne.

– Se, mitä ja miten suunnittelemme, lähtee aina asiakkaan määrittelyistä. Asiakas voi antaa hyvin tarkat määrittelyt suunnitteluun tai vain idean miten lopputuotteen tulisi toimia. Lähdemme lähtötietojen perusteella suunnittelemaan järjestelmää, valitsemme komponentit, teemme piirikaaviot ja monesti johtosarjakuvia sekä valmistuskuvia konetta varten.

– Automaatiojärjestelmään suunnitellaan tarvittavat toiminnot sekä työkoneiden toimilaitteiden ja automaatiojärjestelmän välinen kaapelointi. Järjestelmien kokoluokat voivat vaihdella muutamasta signaalista useampaan tuhanteen signaaliin asti.

– Suunnittelemme liikkuvien työkoneiden sähkö- ja ohjausjärjestelmät, joihin liittyy tyypillisesti muun muassa hydrauliikka, sähkökäytöt ja dieselmoottori. Ohjausjärjestelmiin suunnittelemme näytöt, ohjelmoitavat logiikat, väylät ja oheislaitteet, kertoo Janne.

– Osallistumme myös projekti- ja asennusvalvontaan sekä komponenttien ja laitteiden valintoihin, kilpailutuksiin ja ostotehtäviin, Janne lisää.

– Asiakkaan tarpeiden mukaan teemme suunnittelua eri osa-alueille, kuten etäkäytöt ja tuotannon testilaitteet. Asiakkaan niin halutessa suunnitteluun voidaan lisätä koneturvallisuuden riskianalyysit. Teemme yhteistyötä Comatecin eri alojen asiantuntijoiden kanssa, sanoo Janne.

– Kai Aarikka on nyt viimeisimmäksi tehnyt Kiskokalustoyksikön kanssa VR:n veturiin automaatiosuunnittelua.

– Tuossa VR:n projektissa on kyse vaunun hiekoituslaitteesta. Veturista menee putkisto telipyörille. Laitteisto, jota suunnittelemme lämmittää putkia ja mittaa lämpötilaa. Se estää hiekan jäätymisen talvella, kertoo Janne.

Kai Aarikka on osallistunut myös Posivan bentoniittipuskurilohkojen asennuslaitteen prototyypin automaatiosuunnitteluun. Juha Siekkinen on tehnyt asennuslaitteen sähkösuunnittelun. Prototyypin suunnitteluun osallistui kaiken kaikkiaan noin 30 Comatecin asiantuntijaa. Suunnittelussa on tarvittu kaikkia Comatecin osaamisalueita kuten mekaniikka-, hydrauliikka-, sähkö- ja automaatio -osaamista sekä asiantuntijapalveluita. Laitteen hydrauliikka on korvattu sähköisillä toimilaitteilla ja sen on tarkoitus olla etäoperoitava.

– Posivan projekti on ollut isoin projekti Comatecilla, johon olen osallistunut, toteaa Juha Siekkinen.

– Tuon lisäksi olen tehnyt sähkösuunnittelua jonkin verran Sandvikille lähinnä testilaite- ja protoprojekteissa. TRB-Raise Borersille olen suunnitellut nousuporakoneita ja liikkuvia poralaitteita. AW-Energylle olen tehnyt myös sähkösuunnittelua yhteistyössä liikkeenhallinnan tiimimme kanssa.

– Olen tehnyt myös turvallisuuspuolen selvityksiä, kertoo Juha tehtävistään.

Koneturvallisuus

Koneturvallisuus on oleellinen osa liikkuvien työkoneiden suunnittelua. Konedirektiivi koskee kaikkea niiden suunnittelua – myös sähkö- ja automaatiosuunnittelua.

– Standardit ja riskien arviointi antavat ohjausjärjestelmille tiettyjä suoritustasovaatimuksia. Suoritustasolaskelmat, joita olen tehnyt, ovat yksi osa tätä työtä, kertoo Juha.

Suunnitteluohjelmat

– Meillä on käytössämme laaja valikoima suunnitteluohjelmia. Se, mitä ohjelmaa milloinkin käytetään, riippuu siitä, missä muodossa saamme asiakkailta aineistoa, joka on monesti jollain tietyllä ohjelmalla tallennettua. On siis hyvin asiakaskohtaista, mitä ohjelmaa kulloinkin käytetään, Janne kertoo.

– Kaikki suunnittelijamme eivät hallitse kaikkia ohjelmia. Suunnittelija valitaankin projektiin aina sen mukaan, kenellä on sopivin osaaminen juuri siihen työhön.

Testaus

Automaatiosuunnittelua tekevä Kai Aarikka tekee työtään pääasiassa työpöydän ääressä, mutta jonkin verran työtä on kentälläkin. Koneita testataan käytännössä ja niihin tehdään testauksen yhteydessä muutoksia.

– Testaus liittyy aina kokonaisiin työkoneisiin. Me teemme kahden tyyppistä testausta. Ohjelmistokoodia testataan simulaattoria vastaan tai testataan valmiin koneen toimintaa, kertoo Janne.

– Simulaattoritestauksessa testataan eri ohjelmaosia ja sitä toimivatko ne siten kuin on määritelty. Simulaattori mallintaa testauksessa konetta ja käytössä ovat oikeat kontrollerit ja ohjausyksiköt.

– Jos virheitä toiminnassa ilmenee, selvitämme, missä ne ovat. Kaikki on mahdollista. Virhe voi olla monessa kohdassa, ohjelmistossa, komponenteissa, kuvissa tai koneen valmistuksessa. Jos ohjelmistosta ei löydy vikaa, se on todennäköisesti sitten komponentti- tai kytkentätasolla, toteaa Janne.

Käyttöönoton tuki

Käyttöönotto tehdään silloin, kun kaikki laitteistot ovat niin valmiina, että ensimmäinen käynnistys voidaan tehdä. Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä tulee ilmi silloin tällöin ongelmia ja uusia asioita, joissa me voimme auttaa heti paikan päällä, kertoo Janne.

– Tarjoamme asiantuntemusta käyttöönottoon. Jos laite on meidän ohjelmoimamme, ohjelmoija lähtee mukaan kentälle antamaan käyttöönoton tukea. Hän voi tehdä tarpeen mukaan korjauksia ja ylösajoja paikan päällä.

Vaihtelevia projekteja

Juha, Kai ja Janne pitävät siitä, että Comatecilla saa tehdä vaihtelevia projekteja.

– Lähes jokainen projekti on jotain uudenlaista. Samanlaista ei ole ennen tehty. On mielenkiintoista selvittää projektin lähtötietoja ja suunnitella, miten halutusta kokonaisuudesta saadaan paras lopputulos, kertoo Janne.

– Edellisessä työssäni tein samasta aiheesta vähän erilaisia variaatioita ja viidessä vuodessa osasin jo ulkoa sen, mitä tein. Täällä ei ole sitä pelkoa, että oppisi laitteet ulkoa. Pidemmän päälle se on hyvä asia, toteaa Juha.

– Comatecin joustavuus työaikojen ja lomien suhteen on hieno asia, toteavat sekä Juha että Kai.

– Joustavuus on kyllä asiakkaistakin riippuvaista. Itse olen tosin pystynyt sopimaan joustavasti lomistani asiakkaidenkin kanssa, sanoo Kai.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN