Teesit suunnittelutyön kansainvälistämiseen: kapasiteettia, kustannustehokkuutta ja takuulaatua

Kun asiakaskuntana on globaaleilla markkinoilla toimivat ja voimakasta kasvua hakevat teknologiayritykset, vaaditaan myös insinöörilähtöistä suunnittelutyötä tarjoavilta yrityksiltä toimintaympäristön muutosten ymmärtämistä, oman toiminnan kehittämistä ja uudenlaisia toimintatapoja. Yksi keskeisimmistä muutoksista on suunnittelutyön kansainvälistäminen ja tarve verkoston laajentamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa suunnittelun viemistä maailmalle maihin, joissa resursseja ja kapasiteettia on saatavilla – kustannustehokkaasti.

Comatec Groupin verkosto ulottuu Itä-Eurooppaan

Comatec Group on rakentanut kansainvälistä verkostoaan viime vuosina voimakkaasti. Tällä hetkellä omia toimipisteitä on Virossa, Puolassa ja Romaniassa. Näissä työskentelee yhteensä lähes 130 asiantuntijaa.  Eri mailla on erilaiset osaamisen ja toimialatuntemuksen painopistealueet ja muita toimintaympäristöön liittyviä vahvuuksia asiakastarpeesta riippuen. Siinä missä Tallinna on jo lähes pääkaupunkiseudun jatke ja helposti tavoitettavissa fyysisesti ja ajallisesti, tarjoaa Puolan kaksi toimipistettä laajimman asiantuntijaverkoston, jonka kanssa toimintamallit ovat jo vakiintuneet ja hyväksi havaitut yli 10 yhteistyövuoden aikana. Romaniassa puolestaan on keskitytty kone- ja laitesuunnitteluun viime vuosina erityisesti meri- ja offshore-teollisuuden  ja jätteidenkäsittelyjärjestelmiin. Asiakkaana tällä alueella on Evac, yksi maailman johtavista meriteollisuuden cleantech-yhtiöistä.  Toimintamallia Evacin kanssa on hiottu vuosien aikana toimivaksi siten, että Comatecin projektipäällikkö Suomessa työskentelee tiiviissä yhteistyössä Evacin tiloissa ja tämän lisäksi projekteilla on myös paikallinen projektipäällikkö Romaniassa. Asiakkuutta ja työtä johdetaan ja valvotaan Suomesta.

Laatu taataan työnjohdolla ja vaiheittaisella prosessilla

Työn siirtäminen nk. competitive cost -kohteeseen herättää asiakkaissa usein kysymyksiä, varsinkin ensimmäistä projektia käynnistettäessä. Miten toisessa maassa tehdyn projektin laatu varmistetaan ja kuka työtä todella valvoo? Tyypillisessä tilanteessa pääsuunnittelu saatetaan tehdä Suomessa ja tuotantotyö pääsuunnittelijan ohjaamana esimerkiksi lähempänä asiakkaan tuotantoa. Comatec vastaa työstä ja takaa laadun samoin kuin kotimaassa tehdyssä projektissa. Tekijöiden käytössä on samat ohjelmistot ja CAD-järjestelmät kuin kotimaassa ja tarvittavat tiedonsiirtoyhteydet ovat luotettavia, nopeita ja tietoturvallisia.

Comatecin kansainvälisen, nk. nearshore -toimintamallin kehittämisestä vastaava Keijo Hämäläinen toteaa, että asiakkaan tarpeisiin vastataan huolella mietityllä prosessilla. Tässä edetään vaiheittain asiakastarpeen analyysistä eri lokaatiovaihtoehtojen arviointiin, suorittavan tiimin määrittelyyn ja vaadittavien työkalujen ja yhteyksien sekä tietoturvan varmistamiseen ja aina koeprojektiin, KPI-mittareiden määrittelyyn ja ramp up –vaiheeseen asti. Mikäli tämän vaiheen arvioinnin jälkeen testiprojekti on todettu onnistuneeksi, siirrytään lopulliseen toimeenpanovaiheeseen.

 

Suunnittelutyön kansainvälistäminen - Comatecin malli

Kustannussäästö kiinnostaa asiakkaita

Lähtökohtaisesti asiakkaan tarve ja suunnittelutyön kansainvälistäminen perustuu kahteen keskeiseen tekijään. Tarpeen verkostoitumiseen ja työn siirtämiseen uusiin maihin luovat työvoiman saatavuus ja kustannukset. Romaniassa ja Puolassa tekniikan alojen valmistuneiden määrä vuosittain on vähintään viisinkertainen Suomeen verrattuna, joten kilpailluimmillakin aloilla työvoimaa on vielä saatavissa kotimaata paremmin.

”Saatavuuden lisäksi keskeistä asiakkaillemme on myös todelliset kustannussäästöt. Kun maailmalla eletään nykyisen epävarmuuden aikaa, nousee aihe entistä tärkeämmäksi. Keskimääräinen säästö asiakkaan suunnittelukustannuksissa saattaa olla jopa 30-40 %, toteaa Hämäläinen. Kyllä tämä on asiakkaalle todella merkittävä, vuositasolla jopa satojen tuhansien etu.”

”Meille on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että laatu on samaa tasoa kuin Suomessa ja tekemisellä on Comatecin leima. Kyllä me myös näemme tämän toimintamallin positiivisena välttämättömyytenä, joka tuo mukanaan uusiakin työtapoja, osaamisen vaihtoa ja tehokkuutta.”

Kiinnostuitko?

Lisätietoja saat Keijo Hämäläiseltä, etunimi.sukunimi@comatec.fi