Tehokas teollisuuden ylläpitosuunnittelu luo kilpailukykyä

Yhä useammat yritykset ostavat ylläpitosuunnittelun siihen erikoistuneilta kumppaneilta. Pyrkimyksenä on silloin tehostaa omaa toimintaa ja hakea joustoja toimintamalleihin. Kun teollisuuden ylläpitosuunnittelu ostetaan palveluna, yritys saavuttaa parhaimmillaan merkittäviä hyötyjä omassa toiminnassaan. Tärkeimpiä näistä on tehokkuus ja ennustettavuus. Kustannukset ovat tiedossa tarkasti, eikä työ sido yrityksen omia resursseja. Erikoistunut toimittaja tuntee asiakkaansa toimialan, tuotteet ja toimintatavat ja kumppanilla voi olla sellaista teknologiaosaamista, jonka hyödyntäminen lisää tuotantoprosessin sujuvuutta.

Process industry machinery and plant design to meet client needs

–  Comatec Automationin ylläpitosuunnittelun tyypillinen asiakas on teollisuuslaitos. Prosessiteollisuuden laitos on yleisin, mutta teemme toimeksiantoja myös muulle teollisuudelle, kuten elintarvike- ja terästeollisuuteen sekä voimalaitoksille, kertoo Comatec Automationin toimitusjohtaja Tero Kosonen.

–  Ylläpito- ja elinkaaripalvelut ovat olleet jatkuvasti kasvavia liiketoiminta-alueita, joihin mekin panostamme. Vankka kokemuksemme ylläpitosuunnittelusta ja asiakkaidemme prosesseista takaa sen, että pystymme vastaamaan käyttövarmuuden ja tuottavuuden säilymisestä.

Liiketoimintapäällikkö Esko Seppänen kertoo, että ylläpitosuunnittelua tehdään hyvin laajasti alusta loppuun yhden luukun periaatteella esisuunnitteluaineistosta ja kustannuslaskelmista aina asennusvalvontaan asti. Dokumentoimme vielä kaiken asiakkaan omaan järjestelmään. Olemme juostavia ja nopeita toimijoita lähellä asiakasta.

–  Meillä on laaja skaala toteutuksissa pienistä yksittäisistä toimeksiannoista kokonaisten projektien toteutuksiin asti. Toimimme mielellämme asiakkaan kumppanina pitkäjänteisesti – meillä on tähän vuosien saatossa tehokkaaksi hioutuneet toimintamallit. Voimme tarjota palvelukonseptin, jossa Comatec Automation ottaa hoitaakseen koko suunnittelu- ja projektitoiminnan asiakkaan puolesta.

Suunnittelulla voidaan ehkäistä ja varautua

Ylläpitosuunnittelulla varmennetaan tuotantolaitteiden toimintakyky ja kasvatetaan sitä kautta tuottavuutta sekä pidennetään laitteiden käyttöikää. Sen avulla voidaan nostaa tuotannon tehoa ja kapasiteettia. Tuloksena syntyy laadukkaampaa ja tehokkaampaa tuotantoa sekä selvää säästöä kunnossapidon kustannuksissa – tuotantolaitteiston koko elinkaaren ajan.

–  Teollisuuden ylläpitosuunnittelussa on oikeastaan kaksi puolta. Suunnittelu ehkäisee rikkoutumista ja toisaalta rikkoutumiseen voidaan varautua ennakoivalla suunnittelulla. Jos isossa monimutkaisessa prosessilinjassa sattuu ennakoimaton rikkoutuminen, kustannukset voivat tuotannon menetysten johdosta nousta hyvinkin suuriksi. Prosessin pysäyttäminen on oma juttunsa ja toisaalta korjauksen aikainen seisokki maksaa. Säästöä syntyy hallittavuudella, sanoo Esko.

Automaatio osana ylläpitosuunnittelua

Erilaisilla teknisillä ratkaisuilla pystytään parantamaan kokonaishyötysuhdetta, joka koostuu tehokkuudesta, ajasta, käytettävyydestä ja laadusta. Näistä saadaan mitattavissa olevia lukuja, joilla voidaan osoittaa asiakkaan saama liiketaloudellinen hyöty.

–  Investoinnin kannattavuuden optimointi on tärkeää. Teemme kustannusarvioita eri vaihtoehdoista ja annamme asiakkaalle tiedon, jonka varassa hän pystyy valitsemaan vaihtoehdoista oikean, Myyntijohtaja Peter Lillqvist sanoo.

–  Comatec on eriyttänyt automaatiotoiminnan omaksi yhtiökseen. Ylläpitosuunnittelu on osa sitä. Pystymme tarjoamaan automaatioratkaisuja samoille asiakkaille, joille teemme ylläpitosuunnittelua.

–  Automaatio lisääntyy jatkuvasti. Automaatioasteen nostaminen ja digitalisaatio asettaa uusia vaatimuksia prosessien hallinnalle. Perinteinenkin suunnittelija joutuu miettimään, miten pystytään vastaamaan digitalisoituvan maailman haasteisiin. Meidän avullamme perinteinen teollisuuden ylläpitoasiakkaamme saa käyttöönsä viimeisintä teknologiaa olevat digitaaliset palvelut.

–  Automaatiolaitteissa on valtava määrä dataa tuotantolaitteiston toiminnasta sekä tuotteen ominaisuuksista eri prosessivaiheissa. Keräämällä tämä tieto talteen tiedonkeruujärjestelmän avulla, tästä tietomassasta saadaan prosessista selville oleellista tietoa, jota pystytään hyödyntämään kunnossapidossa sekä tuotannon- ja lopputuotteen kehityksessä. Toimitamme asiakkaillemme tiedonkeruuratkaisuja ja tarvittaessa sovelluksia, joilla jalostamme tästä datasta tietoa prosessin ja tuotannon toimivuudesta, Tero kertoo.

–  Tänä päivänä esimerkiksi energian säästäminen on erittäin tärkeä arvo yrityksille tuottavuuden ja käytettävyyden lisäämisen lisäksi. Energian säästö on ympäristöarvo, mutta kulutuksen pienentäminen lisää myös tuottavuutta. Energiasertifikaatin saaminen edellyttää energiatehokasta tuotantoprosessia ja sen mittaamista. Siinä automaatio on tarpeen. Automaatio paljastaa myös kohteet, missä rahaa menee hukkaan ja hiilijalanjälki kasvaa.

Tutustu, millaisen palvelukokonaisuuden Comatec Automation tarjoaa asiakkailleen teollisuuden ylläpitosuunnittelua höystettynä automaatio-osaamisella.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN
KUVA: RODEO IMAGES MF