Comatec ja Posiva solmivat yhteistyösopimuksen

Comatec ja Posiva sopivat yhteistyöstä

Comatec ja Posiva solmivat pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen kapselin siirto- ja asennusajoneuvon kehittämisestä

Insinööritoimisto Comatecin on allekirjoittanut 2.3.2020 ydinjätehuollon asiantuntijayhtiö Posiva Oy:n kanssa sopimuksen käytetyn polttoaineen siirtoon tarkoitetun kapselin siirto- ja asennusajoneuvon (KSAA) suunnittelusta, valmistuksen valvonnasta, käyttöönotosta, projektinjohdosta ja hankintojen tukemisesta.

Nyt allekirjoitettu sopimus on jatkoa Comatec Groupin ja sen tytäryhtiöiden pitkäaikaiselle yhteistyölle Posivan kanssa. Lähes kymmenen vuotta kestäneen yhteistyön aikana Comatec on kehittänyt, osallistunut valmistuttamiseen ja testannut useita loppusijoituksessa käytettävien laitteiden prototyyppejä.

Ydinturvallisuusluokiteltu KSAA on maanalaisen loppusijoittamisen olennaisin osatekijä. KSAA nostaa valmiiksi pakatun, suljetun loppusijoituskapselin kapselivarastosta massiivisen säteilysuojaputken sisälle, siirtää sen loppusijoitustunneliin ja asentaa kapselin turvallisesti loppusijoitusreikään.

KSAA on itsestään liikkuva, yli 100 t painava ajoneuvo, joka liikkuu maanalaisissa loppusijoitustiloissa. Käyttöympäristöstä ja käsiteltävästä materiaalista johtuen koneessa on paljon erikoisratkaisuja, joilla varmistetaan turvallisuus käytön kaikissa vaiheissa ja tilanteissa.

Allekirjoitustilaisuudessa vasemmalta Kimmo Lehto ja Jarkko Stenfors Posivasta sekä Petri Leino ja Andrei Kotliar Comatecista.

Posiva Oy on vuonna 1995 perustettu ydinjätehuollon asiantuntija. Yhtiö vastaa omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, loppusijoitukseen liittyvistä tutkimuksista ja muista toimialaansa kuuluvista asiantuntijatehtävistä.