Muutoksia Comatec Groupin organisaatiossa

Comatec Groupin ja emoyhtiö Insinööritoimisto Comatec Oy:n organisaatio muuttuu 1.10.2021. Muutoksessa Insinööritoimisto Comatec Oy yhtiöittää palvelujaan kahdeksi uudeksi liiketoimintakohtaiseksi tytäryhtiöksi nykyisin toiminnassa olevien tytäryhtiöiden rinnalle. Uudet yhtiöt tulevat toimimaan nimillä Comatec Industrial and Marine Oy ja Comatec Mobility Oy. Henkilökunta siirtyy uusiin yhtiöihin liiketoimintasiirrolla vanhoina työntekijöinä, ja asiakasprojektit jatkuvat normaalisti.

Nyt tapahtuvan muutoksen tavoitteena on yhdenmukaistaa konsernirakennetta ja tehostaa konsernin toimintaa liiketoimintastrategian tavoitteiden mukaisesti. Samalla muutos vahvistaa koko konsernin kykyä kehittää osaamistaan ja palvella asiakkaitaan entistä kilpailukykyisemmin kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla edustamillaan asiakastoimialoilla.

Kaikki konsernin tytäryhtiöt jatkavat edelleen toimimista yhteisen Comatec-brändin alla mahdollistaen asiakaskunnalleen koko konsernin ja sen yhtiöiden resurssien hyödyntämisen sekä palvelujen kokonaistarjonnan.