Yhteistyö Posivan kanssa jatkuu uuden projektin puitteissa

Yhteistyö Posivan kanssa jatkuu

Olemme Comatecilla tehneet yhteistyötä ydinjätehuollon asiantuntija Posivan kanssa yli 10 vuoden ajan pääasiassa loppusijoituslaitoksella käytettävien laitteiden kehittämisessä. Viime vuosien merkittävimpänä hankkeena on ollut kapselin siirto- ja asennusajoneuvon (KSAA) kehittäminen.

Tässä hankkeessa vastasimme suunnittelusta, vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuudesta, valmistuksen valvonnasta, tuesta, komissioinnista, projektinjohdosta ja hankinnoista. Laitteen vastuullinen käyttäjä on Posiva Oy, jonka tehtävä on huolehtia käytetyn ydinjätteen loppusijoituksesta Olkiluodon peruskallioon noin 430 metrin syvyyteen. Nyt olemme mukana uuden puskurinasennusjärjestelmän suunnittelussa.

Uusi puskurinasennusjärjestelmäprojekti vauhdissa

Yhteistyömme Posivan kanssa jatkuu savipuskurin asennusjärjestelmän suunnittelulla, jonka puitteissa vastaamme uuden siirtolaitteen suunnittelusta kokonaisuudessaan.

BIS eli puskurin asennusjärjestelmä on useammasta laitteesta koostuva kokonaisuus, jonka päätehtävänä on loppusijoitusreikään tulevan puskurimateriaalin kuljettaminen maanpäällisestä varastosta Onkalo-loppusijoitustilaan, ja asentaa se loppusijoitusreikään. BIS-järjestelmä koostuu asennuslaitteesta, siirtolaitteesta ja kuljetuskontista. Asennuslaite asentaa puskurimateriaalin loppusijoitusreikään. Siirtolaite kuljettaa puskurimateriaalin kuljetuskontista loppusijoitustunnelissa toimivalle asennuslaitteelle. Kuljetuskontilla taas puskurimateriaali kuljetetaan maanpäällisestä varastosta Onkalo-loppusijoitustilaan. Puskurimateriaali liikkuu lohkoalustojen päällä eri laitteissa olevia rullaratoja pitkin.

Jotta lohkoalustat saadaan liikkumaan kuljetuskontista siirtolaitteelle ja siitä eteenpäin asennuslaitteelle, pitää laitteiden rullaradat kohdistaa tarkasti yhteen. Tätä varten siirtolaitteessa on erillinen purkulaite, joka liikkuu pystysuunnassa, sivusuunnassa ja kiertyy pystyakselinsa ympäri. Lisäksi purkulaitteessa on konenäköä ja laserantureita hyödyntävä paikoitusjärjestelmä, joka tunnistaa edessään olevan laitteen aseman ja kohdistaa rullaradat tarkasti yhteen. Järjestelmä toimii semiautomaattisesti.

Valmistusvaiheen saatavuushaasteet tiukensivat aikatauluja

Posivan loppusijoitushanke lähestyi tuotantovaihetta, mikä asetti suunnitteluprojektille tiukat aikataulut. Markkinoilla erityisesti automaatiokomponenttien saatavuus oli heikkoa ja toimitusajat venyivät todella pitkiksi. Tämä tarkoitti sitä, että suunnitteluvaiheelle jäi hyvin tiukat aikatauluraamit. Laitteen suunnittelulle asetettiin aikataulutavoitteeksi kolme kuukautta, minkä jälkeen oli aloitettava valmistuksen kilpailutus. Vastasimme siirtolaitteen suunnittelusta kokonaisuudessaan sisältäen mekaniikkasuunnittelun, sähkö- ja automaatiosuunnittelun, teknisen dokumentoinnin, käyttöönoton ja FAT-testauksen.

Pitkä yhteistyö siivitti onnistumiseen

Pitkän yhteistyön ansiosta tunnemme hyvin Posivan tarpeet sekä ongelmakentän, jossa Posiva toimii. Tämä auttoi projektiryhmäämme keskittymään olennaiseen ja tunnistamaan projektin haasteet etukäteen. Projekti aloitettiin huhtikuussa 2022 ja kesäkuussa toimitimme suunnitteluaineistot valmistuksen kilpailutuksen aloittamista varten.

Laitteen valmistajaksi valikoitui parkanolainen Supersteel. Käyttöönotto sekä FAT-testaus tehdään syksyn 2023 aikana ja laite valmistuu loppuvuoden 2023 aikana.  Siirtolaiteprojektin suunnittelun valmistuttua jatkoimme vielä kuljetuskontin suunnittelulla, jossa hyödynnettiin pitkälti samoja teknisiä ratkaisuja. Myös kuljetuskontti on jo edennyt valmistusvaiheeseen.

 

Lisätietoja

Comatec: Harri Heikkilä, etunimi.sukunimi@comatec.fi

Posiva: Jarkko Stenfors, etunimi.sukunimi@posiva.fi