Comatecin asiantuntijapalvelut täydentävät perussuunnittelua monimuotoisen yhteistyön avulla

Comatecin laskentapalvelut

Perinteisen suunnittelutoiminnan lisäksi Comatec Groupin monipuoliset asiantuntijapalvelut ovat asiakkaan apuna yksittäisissä projekteissa, koulutuksessa ja kuormitushuippujen loiventamisessa. Asiantuntijapalveluihin kuuluvat esimerkiksi tekninen laskenta ja simulointi, tekninen dokumentointi, elinkaaritukipalvelut sekä turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus. Comatecin asiantuntijapalvelut täydentävät monelle toimialalle tehtävää perussuunnittelua.

– Asiakkaista osa ostaa myös asiantuntijapalveluita meiltä, koska ei ole itsellä tiettyä, tarvittavaa osaamista. Osa taas sen vuoksi, etteivät omat resurssit riitä esimerkiksi laajojen tai kiireellisten projektien osa-alueiden toteuttamiseen, Comatecin asiantuntijapalveluiden Business Unit Manager Risto Poutala kertoo.

Osa palveluista, kuten turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus, ovat yrityksille olennaisen tärkeitä muun muassa markkinoille pääsyn varmistamiseksi.

Comatec Risto Poutala

– Näin asiakkaamme saavat varmuuden koneiden ja laitteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta ennen niiden käyttöönottoa tai markkinoille saattamista, Poutala toteaa.

Comatecilla on mahdollisuus tarjota asiakkaalle kokonaisratkaisu, sillä kaikki suunnittelua tukevat toiminnot löytyvät saman katon alta. Projektin laatua, aikataulua ja kustannustehokkuutta tukee se, ettei mukana ole liian montaa toimijaa.

Myös pitkät asiakassuhteet ovat etu, kun asiakasyrityksen tuotteet ja toiminnot ovat entuudestaan tuttuja.

Comatec on joustava kumppani Sandvikin oman suunnittelutoiminnan rinnalla

Comatecin laskentatiimi on tehnyt tiivistä yhteistyötä muun muassa Sandvikin eri yksiköiden kanssa jo useiden vuosien ajan. Comatecin työntekijöitä toimii projekteissa sekä asiakkaan tiloissa että Comatecin toimistoilta käsin. Asiantuntijapalveluiden tiimissä työskentelee useita kymmeniä asiantuntijoita kausivaihtelut huomioon ottaen.

Teknisen laskennan osa-alueisiin kuuluvat mm. lujuuslaskenta, virtauslaskenta, sähkösimuloinnit, partikkelisimulointi (DEM), valosimulointi ja monikappaledynamiikka. Sandvikin kanssa yhteistyötä on tehty pääasiassa lujuuslaskentapuolella, mutta myös virtauslaskentaa ja valaistuksen simulointia on tehty. Lujuuslaskennalla on määritetty mun muassa rakenteiden staattista lujuutta ja väsymiskestävyyttä.

Comatec on valikoitunut Sandvikin yhteistyökumppaniksi mm. hyvän ohjelmisto-osaamisen, paikallisuuden ja nopean reagoimisen takia. Comatec auttaakin joustavasti kuormitushuipuissa aina tarvittaessa. Vuosien yhteistyön tuloksena Sandvikin laitteet ovat tulleet Comatecin laskentapalveluiden ammattilaisille tutuiksi ja niihin liittyvät vaatimukset ja laskentamenetelmät hallitaan hyvin. Sisäisen tiedon vaihdolla voidaan hyvinkin itsenäisesti toteuttaa vaativiakin toimeksiantoja. Ohjelmistopuolella käytetään samoja ohjelmistoja, joten on helppo toimia tehokkaasti.

Comatec ja Sandvik

Vahvuutena viestintä ja joustavuus

Yhteistyön muotoja on monia ja tavallisen päivittäisen suunnittelutyön lisäksi esimerkiksi diplomitöitä on tuotettu yhteistyössä vuosittain. Tähän on muotoutunut selkeä molempia osapuolia palveleva toimintamalli, johon aiotaan panostaa jatkossakin. Lopputyöntekijä on usein Comatecilla töissä, mutta tekee lopputyön asiakkaalle toimeksiantona.

Laskennassa laatu, osaaminen ja aikataulussa pysyminen ovat tärkeimmät asiat, mutta yleensä myös tuloksia halutaan luonnollisesti mahdollisimman pian. Comatecin projekteissa mukana ollut Arto Vento Sandvikilta kertoo pitkän yhteystyön salaisuuden piilevän hyvässä kommunikaatiossa.

– Pitkän yhteistyön myötä työ muuttuu tehokkaammaksi ja entistä laadukkaammaksi, kun osaaminen tuotteistamme ja vaatimuksistamme karttuu jatkuvasti, Vento sanoo.

Comatecin päässä töitä organisoimalla on mahdollisuus nopeaan vaste-aikaan töiden aloittamisen suhteen. Yhteistyö on rakennettu sopimalla säännölliset projektikatselmoinnit, jotta pystytään mahdollisimman hyvin ennakoimaan tulevat tarpeet ja reagoimaan niihin joustoresursseilla reaaliajassa.

Vento nostaakin Comatecin eduksi aktiivisuuden ja osaamisen tason. Säännöllisissä palavereissa käydään läpi tarpeita ja huolehditaan siitä, että ohjataan oikeat ihmiset oikeanlaisiin projekteihin ja hommat rullaavat eteenpäin.

– Yhteistyölle on jo pitkään ollut suureksi avuksi se, että Comatecin henkilöt ovat osana meidän omaa tiimiä, Vento summaa.

 

Comatec Mobility Finland

Risto Poutala

Expert Services

Business Unit Manager

+358 44 383 4040