Nordkalk

Laitossuunnittelu on tarkkaa palapeliä

Nordkalk Oy Ab:n Paraisten kaivoksella käsiteltävä kiviaines on haastavaa kuljetin- ja lajittelulinjastoille. Lisäksi olosuhteet laitoksella ovat hyvin kosteat, mikä tuo oman rasitteensa teräsrakenteille. Linjastojen käyttöikä onkin vain noin 10-15 vuotta. Viimeisin investointi Paraisilla oli lajittelulaitoksen karkeampaa kiviainesta lajitteleva niin sanottu viitos-linja, jonka pääsuunnittelijaksi valittiin Comatec Groupiin kuuluva Oucons Oy.

Tavoitteet:

  • Päälaitteiden toiminnallinen sijoittelu sekä tukirakenteiden ja hoitotasojen suunnittelu

Mitä tehtiin:

  • Laitossuunnittelu aloitettiin esisuunnitteluvaiheella, jonka aikana kerättii aineistoa ja luonnosteltiin uusittavien laitteiden tuentoja ja muita järjestelyitä sekä mitoitettiin rakenteita.
  • Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa rakenteiden yksityiskohdat viimeisteltiin ja tuotettiin valmistus- ja asennuspiirustukset kohteen pääurakoitsijan käyttöön.
  • Suunnittelussa hyödynnettiin uusittavasta linjastosta erikseen teetettyä 3D-skannausaineistoa ja valokuvia perinteisten rullamitan ja ruutupaperin sijaan.

Tulokset ja hyödyt:

  • Kolmiulotteisen mallin avulla sijoitettavat rakenteet olivat juuri oikeankokoisia, mikä nopeutti ja helpotti varsinaista asennustyötä.
  • Hyödynnettiin materiaalikäsittelyn tuntemusta esimerkiksi linjan loppupään suppilorakenteen suunnittelussa sekä tukirakenteidenmitoituksessa ja värähtelytarkasteluissa.
  • Saatiin aikaiseksi aikaisempaan lajittelulinjaan verrattuna toimivampi linjasto.

Lue enemmän Nordkalkin lajittelulinjan suunnittelusta.

"Aikaisempaan lajittelulinjaan verrattuna tämä uusi vaikuttaa toimivammalta. Erityisesti kunnossapitoa ajatellen isot hoitotasot lisäävät työergonomiaa ja -turvallisuutta," – Johan Pelto, Nordkalk