Vatajankoski kehittää innovatiivisia ratkaisuja energiankäytön tehostamiseksi

Vatajankoski kehittää innovatiivisia ratkaisuja energiankäytön tehostamiseksi

Kankaanpäähän Pohjois-Satakuntaan lähes sata vuotta sitten perustettu Vatajankoski Oy kuuluu energia-alan uudistajiin Suomessa. Comatec on jo pitkään tuonut Vatajankosken ja sen kumppaniyritysten hankkeisiin muun muassa suunnittelu-, hankinta- ja projektinhallintaosaamista.

Vatajankoski kehittää uutta teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja energian hukkakulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi sekä energiaomavaraisuuden lisäämiseksi. Yrityksen toimitusjohtaja Pekka Passi kertoo Vatajankosken tietoisesti irtaantuneen niin sanotun perinteisen sähköyhtiön roolista.

”Energiamarkkina elää hyvin vahvasti mukana maailman turbulensseissa ja esimerkiksi sähkön tukkuhintaa on ollut viime vuosina todella vaikea ennustaa. Sen vuoksi luovuimme sähkönmyyntiliiketoiminnasta ja olemme satsanneet sähkö- ja kaukolämpöverkon päälle rakentuviin toimintoihin sen sijaan. Se tuo toimintaamme kaivattua vakautta, mutta samalla pystymme entistä paremmin kantamaan oman osamme energiayhtiöiden ilmastovastuusta,” hän sanoo.

Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi

Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi

”Uuden energian yhtiönä etsimme aktiivisesti keinoja vähentää tuotetun energian määrää, kierrättää energiaa ja hillitä energiatuotannon päästöjä. Samanaikaisesti huolehdimme luonnollisesti niin sähkö- kuin kaukolämpöverkko-omaisuutemme toimintaedellytyksistä, sillä ne toimivat energiamurroksen mahdollistajina,” Passi jatkaa.

 

Teollisuuden alueellinen energiakumppani

Kankaanpään seudulle sijoittuu lukuisia eri teollisuudenalojen yrityksiä. Yritykset tekevät aktiivisesti yhteistyötä alueellisen elinvoiman ja toimintaedellytysten ylläpitämiseksi.

”Energia on luontainen alueen yrityksiä yhteen liittävä tekijä – on kaikkien etu, että tuotantoprosesseihin tarvittavaa sähköä, lämpöä ja höyryä on saatavilla luotettavasti, ennakoitavin kustannuksin ja mahdollisimman vähäpäästöisesti tuotettuna. Meidän roolimme energiayhtiönä on luonnollisesti keskeinen, ja käymmekin jatkuvasti vuoropuhelua alueen teollisten toimijoiden kanssa,” Pekka Passi sanoo.

Huhtikuussa 2021 käyttöön otettu, valtakunnallisestikin kiinnostusta herättänyt Pansian hukkalämpövoimala on erinomainen esimerkki niin innovatiivisuudesta kuin paikallisen osaajaverkoston hyödyntämisestä.

”Voimalan toiminta perustuu Knauf Oy:n kipsilevytehtaalla syntyvän jätehöyryn lämmön ja veden talteenottoon märkäpesuriteknologialla. Talteen otettu lämpö syötetään lämpöpumppujen kautta kaukolämpöverkostoon ja vesi suodatetaan prosessivedeksi takaisin tehtaalle. Teknologiassa sinänsä ei ole mitään uutta, mutta tämäntyyppinen sovellus on ensimmäinen laatuaan Suomessa,” Vatajankosken tuotantopäällikkö Lauri Hölttä kertoo.

Vatajankosken tuotantopäällikkö Lauri Hölttä

Vatajankosken tuotantopäällikkö Lauri Hölttä

Comatecin tytäryhtiö, Kankaanpäässäkin toimiva Oucons Oy osallistui hukkalämpövoimalan toteutukseen ja toimitti projektiin kahden, noin 26 metriä korkean, 1500 m3 kaukolämpöakun suunnittelun.

”Meille on yhtiönä tärkeää hyödyntää paikallista osaamista aina kuin mahdollista. Onkin hienoa todeta, että hukkalämpölaitoksen osalta noin 70 % työstä, suunnittelu, valmistus ja asennus mukaan lukien, tuli Kankaanpäästä ja lähiympäristöstä,” Hölttä lisää.

 

Luottamus on yhteistyön perusta

Comatec-konserniin kuuluvien Ouconsin ja Rantotekin sekä Vatajankosken yhteistyö käynnistyi alun perin vuonna 2017 Honkajoelle nousseen huippukattilalaitoksen myötä. Rantotek Oy on vuosien varrella ollut mukana teknisenä asiantuntijana energiajärjestelmien ja energian säästökohteiden määrittelyssä ja suunnittelussa

”Olen erittäin iloinen päästessämme yhteistyössä Vatajankosken kanssa kehittämään alueen yritysten moderneja energiaratkaisuja niin energian tuottamiseen kuin säästämiseenkin liittyvissä projekteissa. Teknisten ratkaisujen suunnittelun lisäksi asiantuntemustamme on hyödynnetty kilpailutus- ja hankintavaiheessa sekä toimitusprojektien aikana,” Teppo Hiltunen, toimitusjohtaja, Oucons Oy ja Rantotek Oy, sanoo.

Pekka Passi uskoo energiainvestointien alueella lisääntyvän entisestään – yrityksillä on taloudellinen intressi siirtyä pois fossiilista energianlähteistä, mutta yhtä lailla investointeja tarkastellaan vastuullisuusnäkökulmasta.

”Paikallisena kumppanina Comatec tuntee myös meidän asiakasyrityksemme toiminnan ja avainhenkilöt. Vuosien varrella kasvaneen molemminpuolisen luottamuksen turvin voimme avoimesti ja hyvässä yhteistyössä keskustella energiaratkaisuihin liittyvistä tarpeista ja mahdollisuuksista jatkossakin,” Passi toteaa.

 

Teksti: Marianne Valta