Informacja o zmianie nazwy firmy

   Uprzejmie informujemy, że uległa zmianie nazwa spółki z Cadring Polska Sp. z o.o., na:  Comatec Poland Sp. z o.o. Zmiana nazwy wynika z połączenia firmy Cadring Polska Sp. z o. o. z fińską spółką Insinööritoimisto Comatec Oy, przedsiębiorstwem macierzystym Comatec Group, które nastąpiło z dniem 7 grudnia 2016 r.

  W związku z tym, informujemy, że zmiana dotyczy jedynie nazwy firmy. Bez zmian pozostają numery NIP i REGON spółki, numery kont bankowych, numery telefonów i adres pocztowy. Inna nazwa pociąga za sobą zmiany w identyfikacji wizualnej firmy, w tym aktualizację logotypu i zmianę adresu strony internetowej (www.comatecgroup.pl).

  Zmiany te nie będą miały żadnego wpływu na zarządzanie relacjami z klientami firmy. Nasi klienci będą nadal obsługiwani przez te same, znane osoby kontaktowe. Kierownictwo spółki, jako podmiotu niezależnego również pozostaje bez zmian. Nowe oblicze nie pociąga za sobą też zmian wartości firmy. Najważniejsze dla nas pozostaje zadowolenie naszych klientów. Jak zawsze, będą mieli oni do dyspozycji stale rosnące doświadczenie i coraz szersze kompetencje firmy, jak również wiedzę specjalistów całej Grupy Comatec.

Nowe dane spółki:
Comatec Poland Sp. z o.o.
50-110 Wrocław,
ul. Kiełbaśnicza 24
REGON: 021003462 NIP: 8971753137

Więcej informacji:
Elzbieta Helminen
Dyrektor Zarządzający
Comatec Poland Sp. z o.o.
+48 603 066 160