Certyfikat ISO 9001:2015 dla Comatec Poland

iso 9001:2015
Celem Comatec Poland jest utrzymanie najwyższej jakości we wszystkim, czym się zajmujemy, a sprostanie wymaganiom naszych klientów jest priorytetem. To motywuje nas do ciągłego rozwoju.

Firma w tym roku pomyślnie przeszła audyt Systemu Zarządzania Jakością oraz otrzymała certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania inżynierskiego, zarządzania projektami oraz usług specjalistycznych. Certyfikat ten potwierdza zgodność naszego systemu zarządzania ze standardami międzynarodowymi.

Dokument ten jest uznaniem naszej pracy nad ciągłym doskonaleniem, potwierdza wysoki stopień organizacji procesów wewnętrznych w firmie i gwarantuje sprawną realizację usług.

Certyfikat uzyskaliśmy dzięki pracy całego zespołu. Dziękujemy za wspólny sukces.